Vaikuttavuus

Suurin osa alueemme maatiloista on sitoutunut ympäristöä parantaviin toimiin, esimerkkeinä tarkennettu ravinteiden käyttö niin karjanlannan kuin keinolannoitteidenkin osalta, kasvinsuojeluruiskujen testaukset, ruiskuttajan käyttötutkinto sekä valtaojien ja vesistöjen varsille perustettavat suojakaistat. Maisemanhoitoon liittyvät asiat sisältyvät myös tuen piiriin. Näitä toimia on edistänyt merkittävästi myös Neuvo 2020 -järjestelmä.

Valtion määrärahaa saavan maaseutuneuvonnan palveluiden tuottamiseen sitoutui 23,2 henkilötyövuoden panos. Julkisen rahan käytöllä on pystytty tarjoamaan tasalaatuiset palvelut laajalla toiminta-alueellamme yhtenäisin hinnoin. Julkinen raha on mahdollistanut myös alueellisen maaseudun kehittämis- ja edistämistyön laajan yhteistyöverkoston kanssa tuloksellisesti.

Hankkeet ja kehittämistoiminta etenivät hyvässä yhteistyössä ja hengessä niin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kuin Pohjois-Pohjanmaan liitonkin kanssa. Tässä ympäristössä on ollut hyvä edistää neuvonnan vaikuttavuutta ja tuottavuutta alueellamme.

Vuosi 2020 lyhyesti

  • 120 maatilan talous-, liiketoiminta- ja sukupolvenvaihdossuunnitelmaa sekä yhtiöittämisjärjestelyitä, joista omistajanvaihdostilanteiden neuvontaa oli 52 tapauksessa.
  • liki 1 700 asiakasta kehitti toimintaansa Neuvo 2020 -palvelujen avulla.
  • 547 maitotilaa oli ProAgria Oulun sopimusasiakkaita, joille tehtiin eritasoisia ruokinnan suunnitelmia ja räätälöitäviä täsmäpalveluja.
  • yli 1 010 asiakkaalle laadittiin viljelysuunnitelma, jotka edistivät ravinteiden tehokasta käyttöä ja viljelyn taloutta.
  • Luomukoulutukset ja -kurssit olivat haluttuja. Luomua edistettiin myös hanketoiminnan keinoin. Luomusuunnitelmia tehtiin tai päivitettiin noin 90.