Toimintaympäristö

Suurin osa Pohjois-Pohjanmaan maatiloista on sitoutunut ympäristöä parantaviin toimiin.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella oli 3 953 maatalous- ja puutarhayritystä vuoden 2020 lopussa. Määrä oli 3,6 prosenttia edellisvuotta pienempi. Tilojen keskipeltoala on 61 hehtaaria. Peltoa oli viljelyksessä 239 369 hehtaaria. Viljelijöiden keski-ikä oli 53 vuotta.

Tilakoko on kasvanut ja samalla eläinmäärät ovat kasvaneet nopeasti. Lypsykarjatiloja Pohjois-Pohjanmaalla oli 956 ja emolehmätuotannossa yli 200 tilaa. tilaa ja viljatiloja oli 815. Lypsylehmiä oli 43 240 - hieman vähemmän kuin vuonna 2019. Viljelijöiden keski-ikä oli 52 vuotta, kotieläintiloilla 48 vuotta.

Koronapandemia pysäytti maailman keväällä 2020. Samalla katseet kääntyivät perusasioiden kuten ruuantuotannon varmistamiseen. Maatalouden merkitys ruuantuotannossa ja ilmastonmuutoksessa nousi keskiöön eri puolilla maailmaa. Samalla maiseman hoitaminen, luonnon monimuotoisuus ja peltojen viljelyssä säilyminen korostuivat.

Biotaloudesta ja vesiteknologiasta on tulossa Sitran mukaan merkittävä kasvuala Suomelle. Se mahdollistaa teknologian viennin ja uusia innovaatioita maaseudulle. Hiilen sidonta on nousemassa voimakkaasti esille tiloilla ja tullee läpileikkaavaksi uudessa EU:n tukijärjestelmässä . Tuotteiden ja tuotannon laatu sekä elintarvikeketjun turvallisuus ja ympäristöystävällisyys ovat kotimaisen elintarviketuotannon kilpailuetuja, mitä myös kuluttajat ovat heränneet vaatimaan käyttämiltään elintarvikkeilta ja erityisesti koronan myötä.

Kehittämisemme painopiste on perinteisessä maataloustuotannossa, mutta samalla maaseudun muun yritystoiminnan osuus jatkaa kasvuaan. Erikoistuotannon kuten siemenperunan merkitys on alueellamme suuri, lähes 80 prosenttia koko maan tuotannosta.

Suurin osa alueemme maatiloista on sitoutunut ympäristöä parantaviin toimiin, kuten tarkennettuun ravinteiden käyttöön, kasvinsuojeluruiskujen testauksiin, ruiskuttajan käyttötutkintoon sekä valtaojien ja vesistöjen varsille perustettavien suojakaistojen perustamiseen. Maisemanhoitoon liittyvät asiat sisältyvät myös tuen piiriin. Näitä toimenpiteitä on edistetty myös Neuvo 2020 -järjestelmällä.