Heikki Tahkola

Heikki tahkola

Toiminnanjohtaja

ProAgria Oulu

Oulun Kalatalouskeskus

heikki.tahkola@proagria.fi 040 747 7652

Kuusamon toimisto, Keskuskuja 1 C 12
93600 Kuusamo

Työtehtäviini kuuluvat muun muassa osakaskunta- ja kalatalousalueneuvonta, kalavesien hoitotyöt, koekalastukset, virtavesikunnostukset, kalankäsittely ja jalostusnäytöstapahtumat sekä erilaiset nuorisotapahtumat.

Olen tehnyt osakaskunnille ja kyläyhdistyksille virtavesien inventointeja, laatinut kunnostussuunnitelmia, valvonut varsinaisten kunnostustöiden tekoa sekä auttanut ja opastanut eri rahoitusmuotojen selvityksissä.

Olen toiminut myös useissa kalavesien ja ympäristön hoitoon, kalastusmatkailun kehittämiseen ja kotimaisen kalan menekin edistämiseen liittyvissä EU-hankkeissa yhteistyössä useiden eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Vapaa-ajalla kalastan mieluiten verkoilla ja katiskoilla ja tykkään kokkailla erilaisia kalaruokia varsinkin ahvenesta, siiasta, muikusta ja hauesta. Sesonkikaloina pyrin hyödyntämään myös särjet ja mateet.

Osaamisalue