Hallinto

Toimintaamme johtavat ja ohjaavat viljelijöistä, maaseutuyrittäjistä ja maaseudun asukkaista valitut luottamushenkilöt. Joka kolmas vuosi kokoontuva edustajakokous valitsee 25 jäsentä valtuuskuntaan, joka puolestaan nimittää jäsenet ProAgria Oulun hallitukseen.