Ympäristö, luonnon monimuotoisuus ja maisema

Ympäristöasiantuntijat ovat olleet kärkijoukossa kehittämässä vesienhoidon verkostotyötä Suomen ympäristökeskuksen luotsaamassa valtakunnallisessa vesistökunnostusverkostossa.

Maaseudun maiseman-, ympäristön- ja vesienhoitoon liittyvää neuvontaa, asiantuntijatyötä ja hanketoimintaa tehtiin vuonna 2020 koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella. Teemoja olivat muun muassa vesienhoito, vieraskasvien hallinta sekä niittyjen vaaliminen ja hoito, josta oli sekä hanketoimintaa että tiedotuskampanja. Niittymäisiä ja maaseudun ympäristönhoidossa käytettyjä menetelmiä opastettiin myös taajamissa lisäämään luonnon monimuotoisuutta ja säästämään kustannuksia. Vuoden aikana tuotettiin vieraslajien tunnistamiseen, hallintaan ja torjuntaan liittyvää tietoa ja uusia toimintatapoja koko maakunnan alueella. Maatalousluonnon monimuotoisuuteen liittyvien kohteiden hoito herätti laajasti kiinnostusta eri toimijoissa.

Oulun Maa- ja kotitalousnaisten ja ProAgria Oulun asiantuntijoiden tiiviillä yhteistyöllä toteutettavilla hankkeilla lisättiin maatilojen välistä kestäviin tuotantotapoihin liittyvää yhteistyötä sekä kehitettiin maatiloille ympäristöviisaita toimintatapoja hyödyntäen uusinta tutkimustietoa.

ProAgrian vastuullisuustyöhön ja ilmastonmuutokseen liittyvissä kehitysryhmissä tuotiin esille erityisesti maisema-asiantuntijoiden osaamista näihin teemoihin liittyen ja yhteisten tarjottavien palveluiden kehittämistarpeita. Luonnon monimuotoisuuteen liittyviä palveluita kehitettiin eteenpäin esimerkiksi Valion lumokartoitusta ja tilakohtaisia lumokartoituksia.

Vuoden aikana tehtiin seitsemän Neuvo 2020 Ympäristö -käyntiä, kaksi ympäristösopimussuunnitelmaa Haapavedelle ja Raaheen, 4 LUMO-kartoitusta Valion maitotiloille sekä Metsähallituksen Luontopalveluille hoitosuunnitelma kohteille Pudasjärvellä ja Muhoksella Helmi-rahoituksella. Valion Lumo-kartoitukset tehtiin Pyhännälle, Kärsämäelle, Pyhäjoelle ja Hailuotoon. Kartoitukset olivat hyvä tapa päästä keskustelemaan lypsykarjatilojen kanssa luonnon monimuotoisuusasioista.

Vuoden 2020 aikana toteutettiin yhdessä Oulun kalatalouskeskuksen kanssa laaja Osaajia vesistökunnostukseen -koulutus. Vesienhoitoon liittyviä inventointiraportteja ja selvityksiä laadittiin Oulun kalatalouskeskuksen kanssa: Paltamon Myllypuron virtavesikunnostussuunnitelma, Kärsämäenjoen koskipaikkojen inventointiraportti, Puolangan Luoteenjärven, Utajärven Marttisjärven ja Kuusamon Talvijärven koeverkkokalastusraportit.