Tutustu vuoden 2020 tuloslaskelmaan ja taseeseen.

Tuloslaskelma 2020

Tuloslaskelma

Tase 2020

Tase 2020