Tag: sika

Asiasanalla "sika" merkitty sisältö

Peltomaisema Kiemra hanke

Ympäristöviisas maaseutu

KieMaRa - Kokonaisvaltaisesta kiertotaloudesta maaseudun elinvoiman rakennuspalikoita

Kiertotalousratkaisut voivat tarjota maaseudulle uusia toiminta- ja elinkeinomahdollisuuksia. Näiden mahdollisuuksien hahmottaminen, esiin nostaminen ja etenkin...

03.01.2022 - 29.12.2023

Peltoja tulee viljellä niitä arvostaen ja tulevaisuuden viljelijöitä ajatellen, Matti Antikainen pohtii. Kuva: Kaisa Uusi-Kraapo

Referenssit

Jalat ja katse maassa

Matti Antikainen pyörittää sikatilaa ja 330 hehtaarin viljelyksiä jalat maassa -asenteella ja maaperää tuleville sukupolville...

2 min lukuaika
ProAgria Keskusten Liiton Ari Nopanen ja maatalousyrittäjä Lasse Lukkari soittelevat jopa päivittäin.

Referenssit

Luova visionääri kaipaa sikatilan strategiatyöhön sparrausta

Lukkarin Maatila Oy:n ja ProAgrian Ari Nopasen yhteistyö on jatkunut lähes kaksi vuosikymmentä. Samalla on...

3 min lukuaika
Luomusika kuva 0

Sika- ja siipikarja

Materiaalia luomusikatiloille

Kokoamme tälle sivulle luomusikatiloille tuottamaamme materiaalia hyödynnettäväksi.

1 min lukuaika
Jaana ja Vesa Latvala ovat laajentaneet määrätietoisesti sikaloita Seinäjoen Ylistarossa ja lisänneet sikalayritysten määrää. Sikalakokonaisuuteen kuuluu kaikkiaan neljä eri sikalayhtiötä, joista kaksi on Ylistarossa. Niistä taustalla on Latvalan Maatila Oy:n emakkosikala.

Referenssit

Latvalan sikalayhtiöitä johdetaan Ylistarossa järkevällä ulkoistuksella ja laajalla yhteistyöverkostolla

Seinäjoen Ylistarosta hallinnoitavien Latvalan sikalayhtiöiden johtaminen perustuu siihen, ettei kaikkea yritetäkään tehdä itse.

5 min lukuaika
Iso-Tuiskun sikatilan töitä ja rutiineja toteutetaan leanin opein. Kuvassa Marko Iso-Tuisku, Urho Iso-Tuisku, ProAgrian asiantuntija Kaija Ala-Luukko ja Lotta Airila. Kuva: Elina Lokasaari

Referenssit

Samaan lopputulokseen voi päästä montaa reittiä

Iso-Tuiskun sikatilalla on leanin myötä tullut paljon uusia näkökulmia arjen pyörittämiseen.

2 min lukuaika
Artikkeli620x360 sikaseminaarikuva

Sikatalouden tulosseminaari 2017

Sikatalouden tulosseminaari koostaa yhteen ajankohtaiset aiheet ja kokoaa alan keskustelemaan.

1 min lukuaika
Plankstetten1 620x360px

Luomua laadulla

Baijerin opintomatkalla opittua 10.-15.2.2013: Plankstettenin luostari

Viimeinen tilakäynti kohde oli suuri ja monipuolinen luostaritila lähellä Nürnbergiä.

2 min lukuaika
Braun2 620x360px

Luomua laadulla

Baijerin opintomatkalla opittua 10.-15.2.2013: Braunin maitotila, osa 3

Tilan 24 lypsylehmää ruokitaan pelkästään kuivatulla heinällä.

2 min lukuaika
Luomusikapossuineen 620x360px

Luomua laadulla

Lisää Luomua -kiertueen satoa Seinäjoella 9.11.12: luomusianlihaa markkinoille

Miten lihaa saadaan lisää?

2 min lukuaika