Tag: VENE

Asiasanalla "VENE" merkitty sisältö

Vene

Kun ratkaisuja ei ole tarjolla, ne on etsittävä

Suomessa on pitkä vesitutkimuksen perinne. Kaikenkattava se ei kuitenkaan ole. Järvet tunnetaan aika hyvin –...

3 min lukuaika
Vene

Hajakuormitus uhkaa vesiemme kirkkautta

Suomi on monella mittarilla mitattuna maailman vesirikkain maa ja olemme tottuneet ajattelemaan, että vesistömme voivat...

2 min lukuaika
Vene

Turvemaan kuivatus lisää sen kastumista

Turvemaat muodostavat noin kymmenesosan Suomen kokonaispeltoalasta. Ne ovat viime vuosina päätyneet otsikoihin korkeiden kasvihuonekaasupäästöjensä vuoksi....

2 min lukuaika
Vene

Kokemuksia Iijoen vesistön koordinaatiosta

Iijoki on yksi Suomen suurimmista vesistöistä, joka halkoo Suomen sen vyötäröltä Kuusamosta Iihin. Jokeen on...

4 min lukuaika
Vene

Vesienhoidon verkostoituminen – ei pikajuoksua, vaan aivan muuta

Vesienhoidon verkostotoimintaa ovat eri puolilla Suomea käynnistäneet ja käynnistämässä toimijat, joilla on aito rakkaus tähän...

Riina Rahkila Projektipäällikkö

Riina Rahkila

3 min lukuaika
Vene

Kaikki hyöty irti metsäpurojen suojavyöhykkeistä

Avohakkuisiin perustuva metsänkasvatus vaatii yleensä maan muokkausta metsän uusiutumisen varmistamiseksi. Tällöin purojen varsille on syytä...

3 min lukuaika
Vene

Rantametsät parantavat maatalousalueiden jokien tilaa

Uudet tutkimustulokset Pohjanmaan jokivesistä osoittavat, että rantametsät voivat parantaa maatalousalueiden virtavesien tilaa.

2 min lukuaika
Vene

Suomen rehevät järvet kuntoon kemikaaleilla?

Littoistenjärvellä Varsinais-Suomessa käytettiin kesällä 2017 kemikaalia sitomaan järveä samentanutta kiintoainetta ja levämassaa sekä tietenkin ravinteita...

2 min lukuaika
Vene

Hupisaarten puroissa polskii jälleen taimen!

Oulun kaupunki kunnosti Hupisaarten puroja yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa vuosina 2016–2017. Kalaston kannalta oleellista oli,...

2 min lukuaika
Vene

Valuma-alue vesiensuojelussa

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa ja turvata vesien hyvä ekologinen tila. Maassamme on vielä paljon tehtävää...

2 min lukuaika