Samaan lopputulokseen voi päästä montaa reittiä

2 min lukuaika

Referenssit

Iso-Tuiskun sikatilalla on leanin myötä tullut paljon uusia näkökulmia arjen pyörittämiseen.

Iso-Tuiskun sikatilan töitä ja rutiineja toteutetaan leanin opein. Kuvassa Marko Iso-Tuisku, Urho Iso-Tuisku, ProAgrian asiantuntija Kaija Ala-Luukko ja Lotta Airila. Kuva: Elina Lokasaari
Iso-Tuiskun sikatilalla Ilmajoen Kiikerinkylässä on 330 emakkoa ja 800 lihasikapaikkaa. Tuiskun tilalla on leanin myötä tullut paljon uusia näkökulmia arjen pyörittämiseen.
Työntekijän palkkaukseen sikatila paneutuu huolella, sillä palkkaus on keino vapauttaa aikaa oman ydinosaamisen kehittymiseen. Tällä hetkellä tila työllistää neljä ulkopuolista työntekijää.
- Työntekijä on mahdollistanut osallistumiset koulutuksiin ja kursseihin, Lotta Airila ja Marko Iso-Tuisku kertovat tyytyväisinä.
Perehdytykseen aikaa
Omista kokemuksista on muotoutunut hyviä käytäntöjä.
- Tavaksi on tullut, että ennen uuden työsuhteen solmimista uusi mahdollinen työntekijä viettää tutustumispäivän tilalla. Sen aikana sekä työntekijä että työnantaja huomaavat, onko työpaikka juuri kyseiselle henkilölle sopiva, Lotta ja Marko kertovat.
- Meillä työntekijä opettelee tilan toimintatapoihin pikkuhiljaa jonkun pitkäaikaisen työntekijän opastamana, se on osoittautunut hyväksi tavaksi.
Kun työnantajana saa varmistusta työntekijän sitoutumisesta, vastuunkantoa on luonteva lisätä.
- Kun varmuus työn tekemisen vastuullisuudesta on molemmin puolin, ryhdytään tutustumaan muun muassa porsituksen hoitoon, joka on hyvin kriittinen vaihe koko ketjussa, täsmentää Marko.
Ohjeet tehdään yhdessä
- Meillä helpottavaksi työvälineeksi on todettu tilan oma whatsapp-ryhmä. Sikalalla on myös työohjeita rutiinitöistä. Kirjalliset työohjeet eivät saa olla liian pikkutarkkoja ja havainnekuvat ovat hyvä lisä ohjeisiin. Ohjeiden laadinta yhdessä työntekijän kanssa on myös oleellista.
Yrittäjille ja työntekijöille on tehty myös personallisuuden värianalyysitestit. Ne on todettu hyödyllisiksi myös työntekijöiden mielestä. Yleisesti ottaen erilaisten persoonien ymmärtäminen ja tunnistaminen auttavat arjessa ja työnjohdossa kaikkia osapuolia.
- On hyvä muistaa, että työt voidaan tehdä monella tapaa, samaan lopputulokseen voi olla monta tietä, Lotta toteaa.
Elina Lokasaari