Lisää Luomua -kiertueen satoa Seinäjoella 9.11.12: luomusianlihaa markkinoille

2 min lukuaika

Luomua laadulla

Miten lihaa saadaan lisää?

Luomusikapossuineen 620x360px

Ryhmissä pohdittiin luomutuotteisiin liittyviä kysymyksiä. Ryhmissä pyrittiin myös löytämään vastauksia tai tuomaan ongelmat selkeämmin esiin liittyen päivän teemaan.

Ryhmätöiden pohdintoja 3. Luomusikaryhmä: Miten lihaa saadaan lisää?

Luomusikaryhmä toi esiin ensimmäisenä kohtana rehuhuollon tärkeyden, Tämä on ensisijainen ongelma, jos Suomessa aiotaan lisätä luomusianlihan tuotantoa. Tärkeinä asioina rehuhuollossa he pitävät rehun tasaista laatua ja sitä kautta riittävän tehokas ruokinta. Rehunhankintaan he toivoisivat lisää yhteistyötä esim. teurastamo mukaan prosessiin.

Valkuaisrehun haasteet ovat myös luomusikapuolella ehkäpä vielä haastavammat kuin muilla luomukotieläintiloilla. Joten keskustelua ja kysymyksiä on paljon. Tässä muutama ajatus mikä nousi Seinäjoella esiin. Miten luomussa onnistuu luomusoijan käyttö niin hankinnallisesti, taloudellisesti kuin myös eettisesti? Monissa jalostusprosesseissa tulee sianrehuksi sopivia tuotteita, joita tulisi pystyä hyödyntämään tehokkaammin. Esimerkiksi luomuöljypellavan sivutuotteista saataisiin hyvää rehua luomusikaloihin. Rajoittavana tekijänä on monesti kyseisten kasvien melko marginaalinen viljely Suomessa. Yksi merkittävä ja ehkäpä helpoiten hyödynnettävä valkuaislähde olisi luomurypsi. Luomurypsi varsinkin syyskylvettynä antaa hyviä satoja. Myöskään kustannukset eivät nouse kovin korkealle vaikkei talvehtiminen onnistuisi.

Toinen asia jonka luomusikaryhmä näki suurena esteenä luomusianlihantuotannossa, on talouspuoli. Niin lihasta saatava hinta kuin kokonaiskannattavuus voivat heilahdella liikaa. Tähän voisi heidän mielestään olla ratkaisuna sopimustuotanto, jossa tuottajahinta joustaisi rehuhinnan mukaan. Samaa joustoa kaivataan myös rehuntoimittajille. Luomusikaryhmä toi esiin myös yhteistyön tärkeyden rehunhankinnassa.

Yksi haasteita aiheuttava kysymys on minkä painoisena sika kannattaa teurastaa? Tähän kaivattaisiin selkeää linjaa luomupuolella.

Viimeisenä kohtana luomusikaryhmä nostaa pienyrittäjät ja jalostajat mukaan luomusikaketjuun. He toivovat, että tulevaisuudessa pystyttäisiin yhä paremmin käyttämään hyväksi koko sianruho eikä vain tiettyjä osia. Näin voitaisiin laskea hintaa myös näille sivutuotteille. Tämä voisi nostaa tuottajan saamaa kilohintaa.