Energia

Ota yrityksesi energiankäyttö haltuun, kehitä energiatehokkuutta ja lisää omavaraisuutta uusiutuvan energian tuotannolla. Yhdessä asiantuntijan kanssa löydämme parhaat energiantuotantoratkaisut, säästökohteet ja arvioimme energiankäytön kokonaisuutta huomioiden niin ihmisten kuin eläinten tarpeet.

Henkilö huoltamassa traktoria

Energia on yksi kuluerä muiden joukossa ja energian osuutta voi olla haastavaa hahmottaa yrityskokonaisuudessa. Maatilayrityksissä kuitenkin tarvitaan energiaa merkittäviä määriä niin lämpönä, sähkönä kuin polttoaineina. Energiakokonaisuudesta on mahdollista löytää säästöjä tuotannosta tinkimättä ja näin parantaa koko yrityksen kannattavuutta. 

ProAgriassa tunnetaan energian merkitys ja osuus tuotannon kokonaisuudessa. Samoin tunnetaan tilojen energiavarat tuotannon sivuvirroista pelto- ja metsäenergiaan sekä kulutuksen erityisvaatimukset tuotantoympäristössä.

Tiedätkö, mihin yrityksessäsi energiaa kuluu?

Energiakustannusten hallinnassa lähtökohta on, että tunnet oman tilasi energian käytön, miten paljon energiaa kuluu, mistä se muodostuu ja miten kulutus jakautuu ajallisesti.

Energiatehokkuuden parantaminen pienentää energialaskua ja loiventaa myös kustannusvaihtelua.

Koska energiankäytön kokonaisuus on laaja ja säästöä on mahdollista saavuttaa useista virroista, avuksi kannattaa ottaa energia-asiantuntija.

Uusiutuvalla energialla omavaraisuutta

Bioenergia, aurinkoenergia ja lämpöpumput ovat varteenotettavia vaihtoehtoja, joiden soveltuvuutta omalle tilalle kannattaa selvittää. Aurinkoenergia ja lämpöpumput ovat nopeasti toteutettavia ratkaisuja ja pidemmällä aikavälillä myös biokaasu voi olla varteen otettava vaihtoehto osalle tiloista. 

Sähkön käytön ja lämmitysjärjestelmien kustannustehokkaita ja omavaraisuutta lisääviä vaihtoehtoja kannattaa tarkastella asiantuntijoiden kanssa. 

Maatilojen ja yritysten on mahdollista saada uusiutuvan energian investointeihin avustusta.

Asiantuntijat apunasi

Maatilayrityksen energiankäyttöä voi kehittää yhdessä ProAgrian asiantuntijoiden kanssa Neuvo-palveluna tai suoraan ostopalveluna.

Neuvo-palvelu on maatilayritykselle edullinen tapa etsiä energiansäästökohteita, sillä viljelijä maksaa palvelusta vain arvonlisäveron. Ota yhteyttä ja etsitään yhdessä toimintaasi sopivimmat energiaratkaisut ja säästökohteet.

Esimerkkejä Neuvo-järjestelmän energianeuvonnasta:

  • Energiavaihtoehtojen vertailu- ja kannattavuuslaskelmat
  • Energiantuotantoinvestointien suunnittelu, esim. aurinkosähkö, lämpökeskus
  • Investointitukiin tarvittavat energialaskelmat
  • Laitetekniikan neuvonta ja tarjousten vertailu
  • Energiasuunnitelma; energiankulutus ja kehittämismahdollisuudet, energiasuunnitelman päivitys

Lue lisää Neuvo-palvelusta.

Säästöä energiakustannuksiin

Haluatko kuulla lisää energia-asioista?

Jätä meille yhteydenottopyyntö.