Lypsykarjan tuotosseuranta

Tuotosseuranta antaa sinulle maitotilan johtamiseen arvokasta tietoa tilasi tuloksista. Se myös mahdollistaa vertailun oman alueen tai koko maan tietoihin. Tuotosseuranta muodostuu tilalla kerättävästä maidontuotantotiedosta, niistä lasketuista tuloksista sekä tiedon analysoinnista.

ProAgrian asiantuntija ja lehmä navetassa

Säännöllisesti otettavat tuotosseurantanäytteet helpottavat lehmien utareterveyden hallintaa ja hoitojen vaikuttavuuden arviointia.

Maitomääriä sekä maidon pitoisuustietoja käytetään eläinvalinnassa ja jalostusarvostelussa. Eläinvalinnalla voidaan vaikuttaa karjan tuotokseen sekä pitoisuuksiin ja siten maidon hintaan ja maitotuloon.

Työlistat helpottavat muun muassa seuraavien päiväkohtaisten töiden suunnittelemista ja tekemistä:

 • siemennykset
 • tiineystarkastukset
 • poikimiset
 • umpeenpanot
 • tunnutukset
 • kiimantarkkailun aloitukset

Tuotosseurannassa kerätyt tiedot toimivat ruokinnan ohjauksen, tuotannon ohjauksen sekä talouden seurannan pohjana. Tukenasi ovat asiantuntijat, joiden kanssa yhdessä määrität tärkeimmät kehitystoimet oman tilasi kannattavuuden parantamiseksi.

Tuotosseurannan hyödyt 

 • eläin- ja karjakohtaiset terveys- ja tuotostiedot johtamiseen
 • arkea sujuvoittavia työlistauksia
 • vertailuja muiden tilojen tuloksiin
 • helppoutta maidon laadun hallintaan
 • työvälineet eläinaineksen kehittämiseen

Tuotosseurannan ohjesääntö

Suomessa tuotosseuranta perustuu kansainvälisen järjestön The International Committee for Animal Recording (ICAR) ohjesääntöön. ICAR on perustettu 1957 ja siihen kuuluu 115 jäsentä 57 eri maasta. ICAR myöntää tuotosseurantaa tekeville tahoille sertifikaatin, jolla osoitetaan, että toiminta on ICAR:n ohjesäännön mukaista ja näin myös tulokset ovat vertailukelpoisia eri maiden välillä. Kyseisen sertifikaatin edellytyksenä on tuotosseurannan toimintojen auditointi viiden vuoden välein. ProAgria Keskusten Liitto on ICAR:n sertifioitu jäsen ja tuotosseurannassa noudatetaan Liiton hyväksymää ohjesääntöä.

Tiedon laatupisteet ovat väline tuotostietojen virallisuuden varmistamiseen. Säännölliset koelypsyt ja näytteenotot sekä maitomittareiden testaus kahden vuoden välein ovat avaimet virallisiin tuotostietoihin. Vain viralliset tuotostiedot ovat vertailukelpoisia ja luotettavia.

Tuotosseurannan ohjesääntö

Tuotosseuranta maailmalla

Esimerkiksi Tanskan isoissa karjoissa tuotosseuranta on itsestäänselvä asia. Tanskalaisista maitotiloista noin 95 prosenttia on mukana tuotosseurannassa ja hyödyntää sitä tilan johtamisessa. Suomalaisista maitotiloista tuotosseurantaan kuuluu 73,4 prosenttia (80,4 prosenttia lehmistä) ja keskimääräistä isommista tiloista (> 60 lehmää) yli 90 prosenttia.

Tuotosseurantaa on tehty Suomessa jo 120 vuotta ja tuona aikana olemme kehittyneet yhdeksi maailman korkeimpien tuotosten ja laadukkaimman eläinaineksen maista. Lue lisää osoitteesta www.icar.org.

Helppoutta koelypsyihin

Koelypsyjen tallennuksen voi ulkoistaa tuotosseurannan tallennuspalvelulle, ja käyttää säästyvän ajan mielekkäämmin.
Tallennuspalvelu voi noutaa koelypsytiedot suoraan tilan tuotannonhallintajärjestelmästä tai koelypsytiedot voidaan lähettää tallennuspalvelulle.

Tiineystesti helposti Tuotosseurannan maitonäytteestä

Tuotosseurannan asiakkaille merkittävä maidontuotannon kannattavuutta lisäävä hyöty on maitonäytteestä tehtävä tiineystesti. Testi on helppo, tehokas ja luotettava väline lisääntymisen hallintaan. 

Yhdistä navetan tuotannonohjausjärjestelmä Tuotosseurantaan

Helpota arkeasi palvelullamme, joka vapauttaa sinut kirjaamasta tietoja moneen kertaan eri järjestelmiin. Karjasi tiedot siirtyvät ilman käsikirjauksia navettajärjestelmistä lisäsovelluksen, AmmuLinkin, kautta ProAgrian tuotosseurantaan ja toisin päin.

Tuotosseurannan ohjeet

Tutustu Tuotosseurannan ohjeisiin

Materiaalipankki