Aurinkopaneeli-investointiin ryhtyvän maatilan muistilista

2 min lukuaika

Ilmasto muutoksessa

Kokosimme viljelijän vinkkilistan asioista, jotka on hyvä huomioida aurinkosähköjärjestelmien asennuksissa ja käyttöönottotarkastuksissa.

Energia Aurinkopaneelitvk

Tarkista lupatarve oman kunnan rakennusjärjestyksestä tai kunnan rakennusvalvonnasta. 

  • Lupamenettelyn tarve tulee aina ilmetä investointitukihakemukselta, jos lupa tarvitaan, myös päätös pitää liittää tukihakemukseen

Teetä asiantuntijalla energialaskelma, josta selviää maatalouden osuus vuosikulutuksesta ja hankinnan kannattavuus. Myös verottajan sähkön valmisteveron palautuspäätös tarvitaan liitteeksi tukihakemukseen.

Selvitä verkkoyhtiöltäsi sallittu tehomitoitus ja muut liittymisehdot.

Pyydä useampi vertailukelpoinen tarjous järjestelmästä.

Ole yhteydessä vakuutusyhtiöösi ja varmista vakuutusten kattavuus.

Ota asennuksessa huomioon kattovalmistajan takuuehdot ja ohjeet, rakentamismääräykset, lumi- ja tuulikuormat ja pelastusviranomaisten ohjeet.

Mikäli kiinteistöllä on varavoimageneraattori, varmista sitä ohjaavan automatiikan yhteensopivuus.

Tee sopimus ylijäämäsähkön myynnistä.

Varmista, että paneelien toimittajalla on tarvittavat luvat sähköasennusten osalta.

Vaadi asennuksesta piirrokset ja asennuspöytäkirjat.

Vaadi käyttöönottotarkastuspöytäkirja.

Varmennustarkastus vaaditaan, jos järjestelmässä on yli 35 A suojalaite eli voimalan tehona mitattuna noin 25 kW järjestelmä.

Vaadi opastetarrat, käyttöohjeet ja käyttöopastus.

Erityisesti TUKES on kiinnittänyt huomiota tapauksiin, joissa aurinkosähköjärjestelmiä on asennettu virheellisesti ja ammattitaidottomasti ja joissa on ollut huolimattomuutta sekä asennustöissä että käyttöönottotarkastuksissa. Vakuutusyhtiöt voivat myös evätä vakuutuskorvaukset, mikäli asennus on ollut määräysten ja ohjeiden vastainen.

Kysy lisää energia-asiantuntijoiltamme!


Hyödyllisiä linkkejä


Tukesin yleinen ohje: https://tukes.fi/sahko/sahkoty...

Tukesin toiminnanharjoittajarekisterin: https://rekisterit.tukes.fi/to...

Pelastuslaitosten paloturvallisuusohje https://pelastuslaitokset.fi/j...

Haluatko yhteydenoton?

Jätä meille yhteydenottopyyntö.