Lean

Lean on johtamismenetelmä, jonka avulla sitoutetaan työntekijöitä ja saadaan aikaan parannuksia pienillä arjen oivalluksilla.

Asiantuntija ja asakas navetan toimistossa

Lean perustuu viiteen perusperiaatteeseen, joiden työstämiseen on olemassa yksinkertaisia työkaluja. Leanin avulla poistetaan hukkaa, vähennetään työtä ja lisätään tuloja.

Lean on erityisesti käytännön johtamista, päivittäisen työn selkeyttämistä sekä ihmisten innostamista ideointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Leanissa tarkastellaan tekemisiä ja prosesseja ihmisten, tuotannon ja talouden näkökulmista. Taustalla on yritykselle pohdittu suurempi tavoite, jota kohti kasvetaan.

Kun kaipaat käytännön neuvoja, keskusteluapua ja sparrausta yritystoiminnallesi, ota yhteyttä lean-asiantuntijoihimme. Saat tukea tavoitteiden asettamiseen, pullokaulojen purkamiseen ja tulosten parantamiseen. Kokonaisuutta voidaan kehittää myös yhdessä johtamisen, talouden ja tuotannon asiantuntijoista koostuvan tiimin kanssa.


Jätä yhteydenottopyyntö