Tunnetko tuotantosi kustannukset?

2 min lukuaika

Kasvintuotanto· Työvälineet

Mitä kannattaa viljellä? Mihin hintaan sato kannattaa myydä? Suunnittele, simuloi ja hallitse riskejä laskemalla kasvintuotannon tuotantokustannukset.

Niko ranta15 kuva maija saanio vaakarajaus nettiin

Oman tilan tuotantokustannusten tiedostaminen ja laskenta luovat hyvän pohjan tilan talouden hallintaan. On tärkeää tunnistaa peltolohkojen ominaisuudet ja sadontuottokyky, ja tehdä oikeat satsaukset oikeille peltolohkoille.

Viljelyn kustannusten karkea arviointi jo viljelysuunnittelun yhteydessä on tärkeää. Tuotantokustannusten laskeminen auttaa arvioimaan, millaista sadon määrää tai tuottoa hehtaarilta tarvitaan ylläpitämään viljelyn kannattavuus, ja toisaalta, mitkä ovat ne kustannuserät, jotka vaikuttavat eniten tilan taloudelliseen tulokseen ja miten niitä voidaan korjata. Sillä voidaan myös simuloida tuottojen ja kustannusten muutosten vaikutusta lopputulokseen.

Tuotantokustannuslaskelman avulla voidaan myös arvioida, mitä kannattaa viljellä kasvukunnoltaan erilaisilla peltolohkoilla, millaista satotasoa tulee tavoitella sekä milloin, millaisissa erissä ja millä hinnalla voi ja kannattaa myydä. Se auttaa myös arvioimaan viljelykiertojen monipuolistamisen vaikutusta tulokseen.

Kasvinviljelyn tuotantokustannuksista yli puolet muodostuu kiinteistä kuluista eli koneiden, rakennusten ja pellon pääomakuluista sekä yleiskustannuksista. Viljelypinta-alaan nähden liian suuri tai arvokas konekapasiteetti heikentää merkittävästi kannattavuutta, jos koneita ei pystytä käyttämään oman tilan viljelyn lisäksi esimerkiksi koneurakointiin, tai jos ei ole mahdollisuutta koneiden yhteishankintaan. Konekapasiteetin oikea mitoitus on yksi tärkeimmistä tekijöistä kannattavaan tulokseen pääsemisessä.

Tuotantokustannusten laskenta auttaa haarukoimaan, mikä on järkevä ja kannattava pellon vuokrahinta, mitä voit milläkin viljelykasvilla maksaa, ja toisaalta, millaista tulosta vaaditaan, jos pellosta maksetaan pyydettävää vuokraa.

Myös energiansäästövaihtoehtojen kartoittaminen on tärkeää. Kuivauskulut ovat yhtä suuret kuin koko muun peltoviljelyn energiakulut yhteensä. Mikäli viljan käyttökohde on lähistön kotieläintila, on tilojen välinen rehukauppa tuoreena monessa mielessä järkevää ja kannattavaa kummallekin osapuolelle.

Näitä kaikkia eri viljelyn ja tuotannon ratkaisuja voidaan arvioida tuotantokustannusten laskennan avulla, mikä auttaa kannattavien päätösten teossa. Tärkeintä on miettiä keinoja, joihin voit itse vaikuttaa.

Ota käyttöön tuotantokustannuslaskenta

Kun tunnet kustannukset, pystyt kohdistamaan panokset oikein! Viljelykasvien tuotantokustannusten laskentaan on käytössä helppokäyttöinen työkalu Minun maatilani -alustalla.

Viljelymuistiinpanot ja käytettyjen tuotantopanosten määrät ja hinnat kannattaa laittaa talteen lohkomuistiinpanoihin heti, kun ne ovat tuoreeltaan tiedossa.