ProAgria Itä-Suomi hankkeet

Hankkeet ovat olennainen resurssi maakuntaohjelmien ja maakuntien maaseutuohjelmien toteuttamisessa. Olemme kaikissa maakunnissa (Kainuu, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) yksi merkittävimpiä maaseudun kehittäjiä. Hankkeiden avulla voimme kehittää maatalouden, muiden maaseutuelinkeinojen, maisemanhoidon ja kotitalouden yleisiä edellytyksiä sekä edistää maaseudun ja sen ihmisten aineellista ja henkistä hyvinvointia.