ProAgria Itä-Suomi hankkeet

Hankkeet ovat olennainen resurssi maakuntaohjelmien ja maakuntien maaseutuohjelmien toteuttamisessa. Olemme kaikissa maakunnissa (Kainuu, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) yksi merkittävimpiä maaseudun kehittäjiä. Hankkeiden avulla voimme kehittää maatalouden, muiden maaseutuelinkeinojen, maisemanhoidon ja kotitalouden yleisiä edellytyksiä sekä edistää maaseudun ja sen ihmisten aineellista ja henkistä hyvinvointia.

Mahdollisesti listaus päättyneistä hankkeista ja sisältö