Vuosikertomus 2021

ProAgria Itä- Suomi panostaa osaamisen kehittämiseen ja asiakkaiden yhteydenpitoon.

Kansikuvapkvuosikirja kastepisarat

Toimitusjohtajan katsaus

ProAgria Itä-Suomi ry on toiminut vuoden 2020 alusta Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueilla tarjoten koko alueella palvelua alueella vahvasti läsnä ollen ja moniammatillisesti palveluja tarjoten. Pystymme myös tarjoamaan koko alueelle joustavasti erikoistunutta osaamista yrittäjien tarpeisiin. Olemme panostaneet osaamisen kehittämiseen vahvasti ja erityisesti vuosi 2021 oli investointi osaamiseen. Osaamisen kehittämiseen käytetty aika oli 7,3 % työajastamme. Tukena osaamisen kehittämisessä on Euroopan sosiaalirahaston Maakuntarajat ylittävä ProAgria Itä-Suomi -hanke, joka on tuonut merkittävän resurssin ja monipuoliset mahdollisuudet kyvykkyyksien ja osaamisen kehittämiseen läpi organisaation.

Globaali pandemia on haastanut tuoreen organisaation kulttuurin luomista, mutta olemme monin tavoin sähköiseen läsnäoloon panostamalla onnistuneet luomaan yhteishengen ja yhtenäisen kulttuurin. Tämä konkretisoitui viime vuoden loppupuolella kahteen vuoteen ensimmäisessä yhteisessä tapaamisessa, jossa yhteishenki oli käsinkosketeltavissa ja tunnelma lämminhenkinen. Päivän teemana tapaamisessamme oli asiakkaidemme kokonaisvaltainen palveleminen moniammatillisesti sekä tästä palveluidemme asiakashyödyn kehittäminen. Lisäksi halusimme tehdä asiantuntijoiden osaamista tunnetuksi toinen toiselle, myös ProAgrian ja sen osana toimivan Maa- ja kotitalousnaisten MKN palveluiden välillä.

Käynnistimme viime vuonna valtakunnallisen työn asiakaskokemuksemme parantamiseksi. Saamamme viesti asiakas- ja henkilöstökyselyssämme tuo selkeästi esille työmme merkityksen ja luottamuksen, joka asiakkailla on osaaviin asiantuntijoihimme. Oli ilo kuulla henkilöstön sitoutumisesta ja halusta kehittää omaa osaamistaan paremmin asiakkaille hyötyä tuottavaksi sekä sitoutumisesta, joka näkyi haluna kehittää omaa työtä ja työpaikkaa – meidän ProAgriaa. Haluamme olla teihin asiakkaisiin enemmän yhteydessä toiveidenne mukaisesti, jotta varmistamme palveluiden onnistumisen. Samalla osana asiakas- ja henkilöstökokemukseen panostavaa brändiprojektia päivittyy 20 vuotta kanssamme kulkenut logomme.

Avainlukujamme

ProAgria Itä-Suomen varsinaisen toiminnan tuotot olivat vuonna 2021 n. 6,7milj. euroa, tuotot laskivat edellisestä vuodesta hanketoiminnan volyymin aleneman vuoksi. hanketoiminnan ohjelmakauden päättyminen laskee hankkeiden kokonaisvolyymiä. Valtion määrärahat toimintaan olivat varsinaisen toiminnan tuotoista 15 %, hankeavustukset olivat 17 % ja asiakaslaskutus 67 % varsinaisen toiminnan tuotoista. ProAgria Itä-Suomen tilikauden 2021 tulos oli 44 945 euroa ylijäämäinen. ProAgria Itä-Suomen tilinpäätös on ollut ylijäämäinen koko kolmen maakunnan alueella toimimisen ajan.

Katri Kostamo
Toimitusjohtaja

Tulosta