Valkuaisviisas maidontuotanto

ProAgria Itä-Suomi

”Valkuaisviisas” ruokinta tarkoittaa huoltovarmuuden kannalta nurmirehun resurssitehokasta käyttöä sekä ihmisravinnoksi kelpaamattomien myllyteollisuuden sivutuotteiden hyödyntämistä ja tuontivalkuaisen käytön minimoimista.
Hankkeessa tutkitaan keinoja vähentää lypsylehmien valkuaisen yliruokintaa ja tuotetaan uutta tietoa.

Ida Korhonen Ruokintapalveluiden kehityspaallikko Kuva Jenni Hamynen 11

Märehtijöiden tuottama korkealaatuinen eläinvalkuainen on osa Suomen huoltovarmuutta, koska märehtijät pystyvät muodostamaan tarvitsemansa valkuaisen ihmisravinnoksi kelpaamattomista kasvimateriaalista. Tuotoksen nostamiseksi ja taloudellisen tuloksen parantamiseksi nurmirehua täydennetään viljapohjaisilla energiarehuilla ja pääosin ulkomaista alkuperää olevalla valkuaisrouheella. ”Valkuaisviisas” ruokinta tarkoittaa huoltovarmuuden kannalta nurmirehun resurssitehokasta käyttöä sekä ihmisravinnoksi kelpaamattomien myllyteollisuuden sivutuotteiden hyödyntämistä ja tuontivalkuaisen käytön minimoimista.

Valkuaisviisas maidontuotanto -hankkeen tavoitteina ovat

  • Vähentää lypsylehmien valkuaisen yliruokintaa ja maatilan ammoniakkitappioita 
  • Tuottaa uutta tietoa lypsylehmien valkuaisruokinnasta ja päivittää optimointiohjelmat uusimmalla tutkimustiedolla sekä arvioida ruokinnansuunnitteluohjelmien optimoinnin luotettavuutta
  • Tuottaa helposti saatavilla olevaa tietoa nautojen valkuaisruokinnan perusteista ja tehostaa tiedonsiirtoa tutkimuksen, asiantuntijaverkoston ja maatilayrittäjien välillä

Toimenpiteinä hankkeessa on uuden tiedon tuottaminen Luke Maaningan toimipaikassa, koulutusmateriaalin tuottaminen yhteistyössä hankkeen toteuttajien kesken sekä tiedonsiirto koulutustilaisuuksien, lehtikirjoitusten sekä webinaarien kautta. 

Hankkeen toteutusajankohta: 1.2.2024-30.11.2026

Kohderyhmänä ovat Itä-Suomen maidontuottajat sekä näille tiloille palveluja tuottavat asiantuntijat. Hankkeen tuloksena maitotilojen kustannukset pienenevät ja typen muodossa oleva ympäristökuormitus vähenee.

FI V Euroopan unionin osarahoittama
Luke