Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset

Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten vuosi oli näkyvä sekä uusia avauksia ja yhteistyökumppanuuksia rohkeasti kokeileva.

OKM-tuella toteutettuja kampanjoita ja tapahtumia tai kursseja oli Itä-Suomen alueella yhteensä 119 tilaisuutta. Ruokakursseja tilattiin edelleen hieman varovaisesti, mutta neuvontaa toteutettiin mm. livelähetyksin ja somessa. Erityisesti Instagramiin saimme lisää sisältöä mm. joulukalenterikampanjan avulla. Yrittäjät saivat osana neuvontaamme edelleen ajankohtaista tietoa koronatukiin liittyen. Erityisesti joulun alla toimme yrittäjien elintarvikeosaamista laajasti esille eri maakunnissa pop up -myymälätoiminnalla.

Muulla kuin OKM:n rahoituksella järjestettiin 215 kampanja-, koulutus- tai työpajatilaisuutta liittyen neuvonta-aloihimme. Niiden lisäksi hankkeissamme oli 142 muuta koulutuspäivää sekä yhteensä 28 info- tai esittelytilaisuutta. Hanketoiminta oli näkyvää ja poiki 96 eritasoista julkaisua, esimerkiksi pohjoissavolaisista ruokamatkailuyrityksistä kertova blogikirjoitussarja sekä useita tunnustustakin saaneita videoita. Palvelumyyntiä tehtiin yhteensä 192 asiakkaalle, joista Neuvo-asiakkaita oli 40. Mm. vesistöjen kunnostukseen liittyvä KAIPO-työ näkyi vahvasti Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Kainuuseen saatiin kulttuurirahaston tuella Kainuulainen sienisyksy -tapahtumia.

Erityisesti Pohjois-Savossa tehty pitkäjänteinen työ ruokatapahtumien ja ruokamatkailun kehittämiseksi ja siihen liittyvät viestintätoimet saivat vuoden aikana useita palkintoja ja tunnustuksia. Viestintä oli vaikuttavaa; mediaosumia oli useita viikossa. Piirikeskuksen itse antamat maisematunnustukset maakunnittain saivat taas paljon myönteistä huomiota, samoin järjestön hyväksi toimivien Maan Mainioiden Miesten valinnat maakunnittain. Hankkeissa – esimerkiksi Rural Future -hankkeissa ja Kulku-hankkeessa Pohjois-Karjalassa - kokeiltiin rohkeasti erilaisia tapahtumanjärjestämisen muotoja verkossa ja onnistuttiin verkottumaan kansallisesti ja myös kansainvälisesti.

Vuoden aikana alettiin enenevästi käyttää asiantuntijapalveluidemme yhteydessä nimestämme lyhyttä muotoa ja siihen liittyvää logoa: MKN Itä-Suomi.

Luomme arvoa ja vaikutamme 

Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten MKN yrityspalveluiden myötä yritykset saivat tukea investointilaskelmiin, kehittämiseen ja perustamistoimiin. Myös sidosryhmät hankkivat meiltä asiantuntijapalveluja mm. talouslaskelmina, tuotekehittämisenä tai vesistökunnostukseen liittyvien tapahtumien ja neuvonnan tuottajina. Toimintatavaksi vakiintui isoissa toimeksiannoissa tiimityö yli maakuntarajojen. Toimialojen yli tehtävä yritysyhteistyö sekä yrittäjien keskinäinen verkottuminen eteni konkreettisiksi mm. investointeja suunnitteleviksi yritysryhmähankkeiksi. Saimme myös luotua yritysneuvonnalle uusia kumppanuuksia esimerkiksi kuntien kanssa, eli osaamisemme harvaan asutun Itä-Suomen elinkeinojen kehittäjänä sai tunnustusta. Kehitimme myös monin tavoin yrittäjien osaamista.

Suomalaisen ruuan sankaritarinat -aiheiset MKN-hankkeet


Myllytoimialaselvityksen myötä syntyi Pohjois-Karjalan viljatuotteiden yhteismarkkinointi -yritysryhmähanke, jossa kehitetään pohjoiskarjalaista viljatuoteperhettä ja brändiä. 

European Region of Gastronomy -juhlavuoden osana monipuolistettiin Kuopion alueen ja Pohjois-Savon ruokatarjontaa tapahtumissa, kasvatettiin elintarvike- ja matkailualan yritysten osaamista ja verkostoitumista palveluiden tuottajina. 

Gastronominen silta maailmalle – yritysryhmähankkeessa edistettiin elintarvikealan vientiponnisteluja. 

Kantri-Sampo- hankkeen kautta ulotettiin asiantuntijatukea elintarvike- ja luonnontuotealan yrityksille Kainuussa. 

Ilmastomyönteinen ja kestävä yhteiskunta -aiheiset MKN-hankkeet:

Maakunnalliset ja loppuvuodesta ylimaakunnainen ProYritys Itä-Suomi-hanketoiminta kohdistui yritysneuvontaan yli toimialarajojen sekä evl-yrityksissä että maatilojen sivuelinkeinoina sekä yritysryhmähankkeiden kokoamiseen. 

Rural Future -hankkeessa toteutettiin Kierrosta Kasvuun -tulevaisuusmyllytys sivuvirta-aiheesta ja kansainvälinen verkkoseminaari. 

Liiketoimintaosaamista Pohjois-Savon ruokamatkailuun – Gastro Business –hankkeessa lisättiin Pohjois-Savon alueen yritysten (elintarvike, matkailu, hyvinvointi ja luovat alat) vastuullisen ruokamatkailun osaamista, valmiuksia tuottaa ruokaan liittyviä vastuullisia elämyksiä ja niistä viestimistä.

Vastuullista proteiinia pöytään-hankkeen tavoitteena oli edistää paikallisen elintarvikekäyttöön soveltuvan proteiinin tuotantoa, jatkojalostusta ja hyödyntämistä ruokaketjussa Pohjois-Karjalassa. 

Tulevaisuutta luonnontuotteista -hankkeessa järjestettiin mm. poimijavalmennusta ja sieninäyttely. 

Yhteinen ympäristö - elinvoimaa ympäristöstä -hankkeessa nostettiin esille ympäristöyrittäjyyttä. 

Kulttuurimaisemasta liiketoimintaa -hankkeen tavoitteena oli tukea ja edistää Pohjois-Savossa kulttuuriympäristöön ja -maisemaan liittyvää yrittäjyyttä ja elinkeinotoimintaa. 

Monimuotoinen luonto -aiheiset MKN-hankkeet:

Melalahden vesistökunnostusselvitys -hankkeessa toteutettiin Melalahden venesataman niittonäytös ja infotilaisuus vesistökunnostuksista (n. 50 osallistujaa). 

Rannat kuntoon-hankkeessa toteutettiin mm. vesistötutkimusretki.

Suomi kutsuu kylään -aiheiset MKN-hankkeet:

Ihastu ja hyödy kulttuuriympäristöistä -hanke (IHKU) käynnistyi mm. tiedotustoimenpiteiden osalta. 

EuReGan toimintasuunnitelmaan liittyi wellness-aihe. 

Sisältöä kulinaristille kulttuurista (KULKU) -hankkeessa koulutettiin osallistujia mm. kumppanuus-, myynti- ja markkinointiprosessien kehittämiseen, saunaelämyksien tuotteistamiseen, virtuaaliopastamiseen, matkanjärjestäjien vastaanottamiseen sekä matkailun esteettömyyteen ja inklusiivisuuteen. 

Green Care laatukäsikirja -yritysryhmähankkeessa edistettiin 10 pohjoissavolaisen Green Care yrityksen laatukäsikirjan tekoa, jotta nämä voisivat saada laatumerkin toiminnalleen.