Jäsenyys ProAgria Itä-Suomessa

Olemme osana valtakunnallista ProAgria verkostoa. Yrittäjä- ja yritysjäsenillä on käytössä valtakunnalliset jäsenedut. Tarjoamme lisäksi yhdistyksillemme alueellisia jäsenetuja.

Coffee break 1177540 1280

ProAgria Itä-Suomen jäsenedut v. 2022

5 % alennus MKN-järjestötuotteista (tuotteita on mukana joissakin tapahtumissa ja sovitusti yhdistysvierailuilla)
10 % alennus järjestöretkistä
ProAgria Itä-Suomi -lehti (yhdistyksissä puheenjohtajille & sihteereille)
Sähköpostitiedotteet / uutiskirjeet (niille jäsenille, joilla on sähköposti SENSE-rekisterissä)

Äänioikeus päätöksenteossa

Valtakunnallisista eduista ja niiden mahdollisista muutoksista lisätiedot netistä maajakotitalousnaiset.fi kohta Järjestötoiminta ja kohta Yhdistyssivut (käyttäjätunnuksen ja salasanan sivuille saa marjatta.pikkarainen(at)maajakotitalousnaiset.fi).

Yrittäjäjäsenten lisäjäsenedut:

5 %:n alennus pois lukien Neuvo2020-neuvonnan, matkakulut ja hankkeiden toimenpiteet sekä tuotosseurannan ja viranomaistoimitukset. Alennus on rajattu max. 30 euroon/palvelu vuodessa. Yrittäjäjäsenalennus annetaan asiantuntijapalveluiden normaalin laskutuksen yhteydessä.
KoneAgria- tai Farmari-lippuun liittyviä etuja

Kainuussa: mahdollisuus Kainuussa Tuotettu –alkuperämerkkiin

Seilab Oy, Seinäjoki (viljavuusanalyyseistä 10 %:n alennus; lähetteeseen pitää kirjoittaa maininta, että on ProAgria Itä-Suomen jäsen)

Eurofins

Liity jäseneksi

Yrittäjäjäsen 100 euroa / vuosi, linkki jäsenhakemuslomakkeeseen

Henkilöjäsen 20 euroa/vuosi, linkki jäsenhakemuslomakkeeseen

Jäsenyhdistysten lisäjäsenedut:

* Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen valtakunnalliset jäsentiedotteet (1 / yhdistys)
* Asiantuntija-apu yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa
* Tietoturvallinen SENSE-jäsenrekisteri käytössä
' Yhteen jäsenyhdistyksen tapaamiseen vuodessa voi pyytää asiantuntijan 3o eur /krt
(huom! SENSE-rekisterin käyttöönottoon liittyvä neuvontakäynti yhdistyksiin on maksuton v. -22)
' Kursseilla jäsenalennushinta
' 5 %:n alennus jäsenten vuokratessa tapahtumateltan ym. tapahtumavarusteita (vuokrattavat tuotteet vaihtelevat maakunnittain,)

Yhdistysjäsen, yhdistyksen päättävät oman jäsenmaksun, linkki yhdistysjäsenhakemukseen