Luonnonmukainen tuotanto

Kiinnostus luomutuotantoon on vahvaa Itä-Suomessa.

Valkoapilaa luomupellossaVuonna 2021 ProAgria Itä-Suomen alueella toimi 794 luomumaatilaa. Määrään on laskettu sekä luomussa jo olevat että siirtymävaiheen tilat. Kokonaan uusia luomutiloja ilmoittautui alueellamme valvontaan 15 kpl. Luomun kokonaisala, osuus alueen peltoalasta ja tilakoko vuonna 2021 ilmenee oheisesta taulukosta.

2021

Luomuala ha

Osuus koko peltoalasta %

Tilakoko ha

Pohjois-Karjala

24 007

28,1

66,5

Pohjois-Savo

21 778

14,1

62,6

Kainuu

5 672

22,0

67,1

Luomuvalvonnassa ollut pinta-ala lisääntyi vuonna 2021 Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella, mutta väheni hieman Kainuussa. Muutokset olivat kuitenkin viime vuosien malliin varsin maltillisia.

Itä-Suomen alueen luomutuotanto on varsin monimuotoista. Luomueläintiloilla on eniten emolehmiä, mutta myös lypsylehmiä ja lampaita löytyy sekä jonkin verran myös sikoja, kanoja ja mehiläisiä. Peltoalasta iso osa on rehuntuotannossa, minkä lisäksi tuotetaan erilaisia viljoja ja palkoviljoja. Myös puutarhakasveja löytyy alueeltamme luonnonmukaisesti tuotettuna, marjoista etenkin mustaherukkaa ja mansikkaa. Luomusiementuotantoa Itä-Suomessa on kohtalaisesti, mutta alueemme siemenpakkaamot tarvitsisivat vielä lisää sopimustuottajia.

Luomuperuskurssit antavat monipuolisen läpileikkauksen luomuviljelystä ja sen mahdollisuuksista. Kursseilta saa vinkkejä luomutuotantoon, tavanomaisen viljelyn kehittämiseen, maan kasvukunnon parantamiseen ja tuotantokustannusten alentamiseen. 
Luomuperuskursseja toteutettiin Itä-Suomen alueella vuonna 2021 yhteensä 4 kasvikurssia ja 3 kotieläinkurssia. Näistä osa järjestettiin yhteistyössä maatalousalan oppilaitosten kanssa, jolloin alan opiskelijoille tarjoutui myös mahdollisuus perehtyä luomun perusteisiin. Vallinneen koronatilanteen takia luomukurssit toteutettiin etäkoulutuksena, mikä on osoittautunut myös viljelijöiden näkökulmasta toimivaksi tavaksi. Luomutuotannon kasvinsuojeluun, luomusuunnitelmiin, luomuun siirtymisen suunnitelmiin, luomueläinten hoitoon tai muutoin luomuun liittyviä Neuvo 2020 -palveluita toteutettiin vuonna 2021 suurimmalle osalle luomuasiakkaista.