Menestyvä maitotila

ProAgria Etelä-Savo, ProAgria Itä-Suomi

Menestyvä maitotila-hankkeessa järjestetään koulutuksia tuotannon eri osa-alueisiin liittyen maidontuottajien toiveiden pohjalta.

Menestyva maitotila

Hankkeen kohderyhmänä ovat itäsuomalaiset maitotilat Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakunnissa. Tilat osallistuvat koulutuksiin, joita he kokevat tarpeelliseksi oman osaamisen ja tilansa kehittämisen kannalta. Hankkeen tavoitteena on, että hankealueen tilat pystyvät toteuttamaan tuotantoaan samalla kannattavasti ja kestävän kehityksen periaatteet huomioiden, ja että tarvittavat sukupolvenvaihdokset ja investoinnit saadaan toteutettua myös tulevaisuudessa.

Maitotiloilla kouluttautuminen koetaan tarpeelliseksi, jotta tilat kykenevät vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön aiheuttamiin haasteisiin. Toimintaympäristössä tapahtuvien muutoksien vuoksi tiloilla tarvitaan uusia toimintatapoja ja johtamismalleja. Niinpä kokonaisvaltainen johtaminen koetaan tärkeäksi. Hankkeen tavoitteena on kehittää maidontuottajien osaamista siten, että tuotantoa pystytään toteuttamaan kannattavasti huomioiden ilmasto- ja vastuullisuusteemat kaikessa toiminnassa. Tuottavuutta parantamalla voidaan parhaiten parantaa maidontuotantotilojen ilmastotehokkuutta. Koulutushankkeen hinta on 250e + alv. koko hankkeen ajalta.

Tämän maitotilojen koulutushankkeen toteuttavat ProAgria Itä-Suomi ja ProAgria Etelä-Savo. Yhteistyökumppanina ja osarahoittajana hankkeessa toimii Osuuskunta Maitomaa.

Hankkeen toteutusajankohta: 1.1.2024-30.4.2026

FI V Euroopan unionin osarahoittama
ELY keskus logo suurennettu