Hankkeet

Diginurmi nettisivun ylakuva 1110x400

Diginurmi

Diginurmi-hankkeessa kehitetään viljelijöiden teknistä osaamista ja kokeillaan datan tuomia taloudellisia hyötyjä rehuntuotannossa.

11.01.2021 - 31.10.2024

Ylakuva

Ruokaketju näkyväksi

Ruokaketju näkyväksi -hankkeessa otetaan viestintä osaksi yrityksen arkea. Käytännönläheisissä koulutuksissa vahvistetaan brändiä, treenataan vuorovaikutustaitoja, päivitetään...

01.08.2021 - 31.10.2024

Kyyvesitalkkari_kuva_Päivi_Purhonen

Ympäristöviisas maaseutu

Kyyveden valuma-aluetalkkari

Kyyveden valuma-aluetalkkari -pilottihankkeella kehitetään valuma-aluelähtöistä maa- ja metsätalouden vesiensuojelua ja vesienhoitoa.

05.01.2023 - 31.10.2024

Essi jokela 10 Satu Paananen pellolla

Ympäristöviisas maaseutu

Varsinaista luomua

Yhteistyöhanke alueellisen luomutuotannon käytäntöjen ja mahdollisuuksien kehittämiseksi. Hanke on suunnattu luonnonmukaisesta ja ympäristöystävällisestä maatalous- ja...

01.01.2023 - 31.10.2024

Kylien maisemahelmet ylakuva

Kylien maisemahelmet - keinoja maaseutuluonnon ja maisemien ylläpitoon

Hankkeessa edistetään erityisesti perinnebiotooppien eli monilajisten luonnonniittyjen ja laitumien kunnostusta ja hoitoa. Myös kyläläisille tärkeät...

01.04.2022 - 31.10.2024

Hiilipelto

Tieto käyttöön, hiili peltoon (HIILIPELTO)

Tieto käyttöön, hiili peltoon (HIILIPELTO) -hankkeen tavoitteena on edistää ilmastokestävää maataloutta eli ilmastotoimenpiteitä, hiilen sidontaa...

01.04.2022 - 15.10.2024

HIKKA 1204x900 1

Hiiltä ja kasvua Etelä-Suomen savipelloille HIKKA-hanke

HIKKA-hankkeessa tuetaan ja ohjataan viljelijöitä tutkimustietoon perustuvaan toimenpiteiden valintaan ja kerätään tietoa eri peltomaan hiilensidontaa...

01.03.2022 - 15.10.2024

Cities2030 -hankkeessa on 41 partneria 20 eri maasta.

Cities2030 – Kaupunkiseutujen kestävät ruokajärjestelmät

Kansainvälisen EU-hankkeen tavoitteena on kehittää kestäviä kaupunkiseutujen ruokajärjestelmiä. Suomessa hanketta toteutetaan Etelä-Pohjanmaalla. Seinäjoen kaupunkiseudulla työtä...

01.10.2020 - 30.09.2024

Omasta maasta

Vastuullinen ruokaketju

Omasta maasta

Omasta maasta -hankkeen pääkohderyhmänä ovat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä. Hankkeen tavoitteena on perheiden...

01.08.2022 - 30.09.2024

Bioedu

Biotalouden edistäminen Uudenmaan maakunnassa - BioedU

Hankkeessa parannetaan biokaasun raaka-aineen hyödyntämisen ja biokaasuenergian tuotannon valmiuksia.

01.02.2021 - 31.08.2024

Essi jokela 11 kopio

Lounais-Suomen yksityistieverkko huoltovarmuuden varmistajana

Hankkeen kautta tiekunnille jaetaan tietoa heidän oman yksityistiensä kunnosta sekä hoitotarpeista. Hankkeen toimintaan kuuluu myös...

01.09.2022 - 31.08.2024

Nokkosia

Luonnontuotteiden hankintaketjut kuntoon -hanke

Luonnontuotteiden hankintaketjut kuntoon -hankkeessa kootaan ja kehitetään luonnontuotealan hankintaketjuja Keski-Suomessa.

01.03.2022 - 31.07.2024

Omarehu kopio

OmaRehu

OMA REHU-HANKE Oma rehu-hankkeessa kokoamme tietoa kotieläintiloille olemassa olevista tutkimuksista ja ennakkoluulottomista ratkaisuista rehuntuotantoon ja rehujen...

01.05.2022 - 31.07.2024

Varautuminen kuva nettiin

Maatilan varautuminen -hanke

Varautuja on selviytyjä!Tulevaisuus on edessäpäin, miten teemme siitä parhaan mahdollisen nyt?Maatalousyrittäjä joutuu tällä hetkellä arvioimaan...

01.05.2022 - 30.06.2024

Pro Yritys kuva

ProYritys Itä-Suomi

ProYritys Itä-Suomi -hanke neuvoo maaseudun yrityksiä liiketoiminnan eri vaiheissa.

01.07.2021 - 30.06.2024

Jauhokuva

Ruokaperinteet tutuksi

Toiminta-alueena on Leader Aisapari ry alue. Hyödynsaajina ovat alueen ruoka-alan pienyrittäjät ja asukkaat. Sähköisten kanavien...

01.04.2022 - 30.06.2024