Hankkeet

Kehitämme maaseutua, ruokakasvatusta ja yritystoimintaa monipuolisten hankkeidemme kautta. Uskomme, että verkostoituminen ja tiivis yhteistyö alan toimijoiden kanssa mahdollistaa maailman elinvoimaisimman maaseudun myös tulevaisuudessa.

Metsa ja jarvi

Hyvinvointia metsän elinkeinoista 2022-2023

Tavoitteena on aktivoida metsänomistajia nykyistä suunnitelmallisempaan ja omien tavoitteidensa mukaiseen metsien hoitoon ja käyttöön

01.02.2022 - 31.10.2023

Diginurmi nettisivun ylakuva 1110x400

Diginurmi

Diginurmi-hankkeessa kehitetään viljelijöiden teknistä osaamista ja kokeillaan datan tuomia taloudellisia hyötyjä rehuntuotannossa.

11.01.2021 - 30.10.2023

Img 3819

Kotitarveviljelyn kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on lisätä kotipuutarhaviljelijöiden tietoa kotitarveviljelyn erilaisista mahdollisuuksista.

01.02.2022 - 30.09.2023

Kuva: Marc Sabat

Gastronominen silta maailmalle – elintarvikeyritysten yhteistyön avaus

Yritykset kehittää kansainvälistä osaamistaan,yhteistyötä kansainvälistyvien pienyritysten kanssa ja luovat kontakteja liiketoiminnan tueksi

03.01.2019 - 30.09.2023

Lehmät pellolla

Mainio Maitotila Kainuu

Hankkeessa kehitetään maidontuotantoa ilmasto- ja ympäristönäkökulmista. Maidontuotannon ilmastotehokkuuden lähtökohtana ovat maatiloilla tehdyt toimet. Ilmastotehokkuuden edistämiseksi...

01.03.2022 - 31.08.2023

PPT KUVA MUUTOS

Muutos

Muutos-hankkeessa tarjotaan tietoa, tukea, ohjausta ja välineitä muutostilanteissa pärjäämiseen. Hankkeen keskeisiä teemoja ovat hyvinvointi, työssä...

01.04.2022 - 31.08.2023

EcoStack -hankkeen aloituskokous pidettiin Porticissa, Italiassa lokakuussa 2018. Yli 50 osallistujaa kokoontui Porticin Napolin yliopiston Maataloustieteiden osastolle, joka sijaitsee Porticin kuninkaallisessa palatsissa, keskustelemaan hankkeen käytännön toimista.

EcoStack – Kestävää kasvintuota ekosysteemipalveluja hyödyntämällä

EcoStack-hankkeen tavoitteena on kehittää ja tukea ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää kasvintuotantoa hyödyntämällä ekosysteemipalveluja. EU-rahoitteisessa...

10.09.2018 - 31.08.2023

Mainio maitotila

Mainio Maitotila

Maidontuotantotilojen tuottavuuden ja ilmastotehokkuuden parantaminen. Pienryhmissä työstetään hiiliviljelysuunnitelmia. Hankkeen toiminta- alueena on Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja...

01.01.2021 - 31.08.2023

Img 1586

Luomumaidontuotannon kehittäminen-hanke

Hankkeen pienryhmissä mm. jaetaan hyviä käytännön kokemuksia ja tietoa tuotantokustannuksista.

01.08.2019 - 31.07.2023

AMMU paakuva 1110x400 ilman kuplaa

Asiantuntija maaseudun muutoksessa - AMMU

Maaseudulla toimintaympäristössä on tapahtunut ja tapahtuu monia muutoksia. Epävarmuus tulevaisuudesta koskettaa paitsi yrittäjiä myös neuvonta-,...

01.11.2020 - 31.07.2023

Ihku

Innostu ja hyödy kulttuuriympäristöstä

Hankkeessa tarjotaan asukkaille ja maanomistajille tietoa kulttuuriympäristöihin ja - maisemiin, rakennusperintöön sekä aineettomaan kulttuuriperintöön maalla...

07.01.2021 - 30.06.2023

Vuorenmaan tila Haapavedellä on toiminut biokaasusta saatavalla energialla jo 15 vuoden ajan. Tilalla on myös julkinen biokaasupolttoaineen jakelupiste. Kuva: Valio Oy

COOPID – Hyviä malleja biotalouteen

Kansainvälinen EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelmaan kuuluva COOPID-hanke saattaa yhteen alkutuotannon toimijoita eri puolilta Eurooppaa ja...

01.01.2021 - 30.06.2023

Tule mukaan hankkeen suunnitteluun

Esiselvitys kylien luonnon monimuotoisuutta edistävän kansainvälisen hankkeen käynnistämiseksi - LUMOSILTA

Kanta-Hämeessä ja eteläisellä Pirkanmaalla on paljon maisemaan ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvää hyödyntämätöntä potentiaalia. Esiselvityshankkeessa laaditaan...

01.04.2022 - 30.06.2023

Mun juttu janita kylanpaa

Mun juttu -harrastamisen malli Salossa

Mini-Ruokatreffit ja Ruokatreffit, Ruokatreffit luonnossa -kokkauskerhot Salossa

01.01.2021 - 03.06.2023

Erasmus

ProAgria Itä-Suomi kansainvälistyy

Projektissa edistetään ProAgrian henkilöstön kansainvälistä liikkuvuutta ulkomailla tapahtuvilla työssäoppimisjaksoilla ja kansainvälisissä seminaareissa Euroopassa.

06.01.2020 - 31.05.2023

Esa alueellinen energianeuvonta

Alueellinen energianeuvonta Etelä-Savo

Energianeuvontaa kuluttajille, pk-yrityksille ja kunnille Etelä-Savon alueella.

01.05.2019 - 30.04.2023