Lähikalaa lautaselle

ProAgria Oulu

Lähikalaa lautaselle -hanke edistää lähikalan käyttöä elintarviketeollisuudessa ja ammattikeittiöissä sekä lisää kuluttajien tietoa lähikaloista ruokana Perämeren kalatalousalueella.

Lahikalaa lautaselle muikut

Lähikalaa lautaselle -hanke edistää lähikalan käyttöä selvittämällä julkisten ja yksityisten ammattikeittiöiden sekä elintarvikeyritysten lähikalan käyttöä, kysyntää ja hankintakanavia sekä lähikalan saatavuutta eri puolilla Perämeren kalatalousaluetta. Hankkeessa lisätään toimijoiden verkostoitumista ja kannustetaan kalastajia, jalostajia ja ammattikeittiöitä yhteisiin tuotekehitysprojekteihin lähikalan käytön lisäämiseksi.

Lisäksi hanke edistää lähikalan näkyvyyttä tuoden esiin kalastajia ja kala-alan toimijoita lähiruoan tuottajina sekä selvittää Perämeren alueella merkittävissä määrin pyydetyn karisiian mahdollisuuksia nimisuojan hakemiselle. Lähikalan ekologisuutta ja terveellisyyttä sekä kalankäsittelytaitoja ja kalareseptejä tuodaan kuluttajien ja erityisesti tulevaisuuden kuluttajien, eli lasten ja nuorten tietoisuuteen. Lisäksi monipuolisia työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksia tuodaan esiin erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa.

Ammattilaisille suunnatut toimenpiteet

Ammattilaisille suunnattujen toimenpiteiden pääasialliseen kohderyhmään kuuluvat alueen kalastajat, kalan jatkojalostajat sekä julkiset että yksityiset ammattikeittiöt. Hankkeen toiminnalla halutaan edistää koko ketjun toimintaa pääpainon ollessa ketjun loppupäässä kuten jalostuksessa ja ammattikeittiöissä.

Ammattilaisille suunnattujen toimenpiteiden tavoitteena on

 1. Tehdä markkinaselvitystä lähikalan kysynnästä ja tarjonnasta Perämeren kalatalousalueella.
 2. Edistää lähikalan ja erityisesti vajaasti hyödynnettyjen kalalajien käyttöä ammattikeittiöissä ja
  valmisruokateollisuudessa.
 3. Kalastajien, kala-alan jalostajien, ammattikeittiöiden ja elintarvikeyritysten yhteistyön kehittäminen
  ja uusien kalatuotteiden tuotekehityksen aktivoiminen.

Kuluttajille ja nuorille suunnatut toimenpiteet

Ruokakasvatuksellisten toimenpiteiden pääasiallisena kohderyhmänä ovat kuluttajat ja erityisesti tulevaisuuden kuluttajat, eli lapset ja nuoret. Kuluttajille ja nuorille suunnattujen toimenpiteiden tavoitteena on

 1. Lisätä lähikalan näkyvyyttä ja tuoda esiin kalastajia ja kala-alantoimijoita lähiruoan tuottajina.
 2. Lisätä nuorten tietoisuutta lähikalasta ja kala-alan koulutusmahdollisuuksista.
 3. Nimisuojan hakeminen karisiialle tunnettuuden ja markkinoinnin tueksi.

Tutustu myös vuosina 2021–2022 toteutettuun Lähikalaa ammattikeittiöihin -hankkeeseen ja materiaaleihin: Lähikalaa ammattikeittiöihin / ProAgria Oulu.

Hallinnoija: Oulun Maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Oulu ry

Toiminta-alue: Perämeren rannikon Kalaleaderin toiminta-alue

Rahoitus: Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto (Perämeren rannikon Kalaleader), Lapin ELY-keskus

Materiaalit

Tulossa viestintämateriaalia ammattikeittiöille:

Tarjoatteko lähikalaa ravintolan tai kouluruokalan ruokalistalle? Hyödynnä valmiit materiaalit asiakkaille viestimiseen. Tulossa on:

 • Tulostettava juliste
 • Sähköisiin infonäyttöihin soveltuvat tietoiskut

31.1.2024 Nimisuojasta lisäarvoa Perämeren kalatuotteille

21.11.2023 Lähikalaa lautaselle – yhdessä kohti kalaisampaa tulevaisuutta, Oulu

Tiedotteet ja uutiskirjeet

18.4.2024 Lähikalaa lautaselle uutiskirje 4/2024
1.11.2023 Lähikalaa lautaselle uutiskirje 10/2023

Tilaa uutiskirje