OmaRehu

ProAgria Etelä-Pohjanmaa
Omarehu kopio
Maatalousrahasto EU logo

OMA REHU-HANKE

Oma rehu-hankkeessa kokoamme tietoa kotieläintiloille olemassa olevista tutkimuksista ja ennakkoluulottomista ratkaisuista
rehuntuotantoon ja rehujen hankintaan liittyen.

MATERIAALIT

Tuotannon optimointikeinot karjatilalla – OmaRehu-hanke Tietoisku. Sarkamessut 27.1.2023


Tietoisku Tiistai: Nurmiviljelyyn ilmaista typpeä 21.2.2023

Tietokortti 5: Kaikki irti kierrätyslannoitteista

Tietokortti 4: Uusi teknologia käyttöön

Tietokortti 3: Nurmitilan viljelykierto

Tietokortti 2: Kaikki irti rehuanalyysistä

Tietokortti 1: Kaikki irti maanäytteistä 

OMA REHU-HANKE

Toiminta-alue
Etelä-Pohjanmaa

Hankeaika on 15.5.2022 -31.12.2023.

Toteuttajat
Hankkeen toteuttajina toimivat ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus.

Hanketoimijat
ProAgria Etelä-Pohjanmaalta hankevetäjä kasvintuotannon asiantuntija Salla Rinta-Tassi ja
Kasvintuotannon sekä nurmenasiantuntijoita.
Seinäjoen Ammattikorkeakoulun sekä Luken edustajia.

HANKKEEN TARKOITUS

Tuotantopanosten dramaattisen hinnan nousun myötä kustannuskriisi on konkretisoitunut. Valkuaisen suhteen Suomen omavaraisuus on vain 40 %. Viljan hinnan noustua myös väkirehujen hinta on jatkanut jyrkkää nousuaan. Myös polttoaineiden hinnan nousu heijastuu kaikkiin tiloille ostettujen tuotantopanosten hintoihin. Lannoitteiden hinnat ovat myös moninkertaistuneet, eivätkä tuotteista saatavat tuottajahinnat ja tuet kata kustannusten nousua.

Uudessa tilanteessa ja ääriolosuhteissa on etsittävä viljelyteknisiä keinoja turvaamaan karjojen rehunsaanti. Omavaraisempaan rehuntuotantoon löydämme vastauksia tuotannon optimoinnin ja maan kasvukunnon kautta.

Viljojen hintakehitys

Hankkeen tavoitteena on jakaa tietoa maatilayrityksille toimintatavoista, vaihtoehdoista ja erilaisista selviytymiskeinoista, jotta yrittäjät voisivat tehdä oikeita ja kustannustehokkaita ratkaisuja selvitäkseen kriisistä ja varautuakseen ilmastonmuutokseen.

Hankkeessa haetaan ja kootaan tietoa kotieläintiloille olemassa olevista tutkimuksista ja ennakkoluulottomista ratkaisuista rehuntuotantoon ja rehujen hankintaan liittyen.

Tiedotustilaisuudet koostuvat tietoiskuista, webinaareista ja live-tapahtumista esim. pellonpientareella ja tilakohteissa. Hankkeessa toteutetaan tietokortteja omavaraista rehuntuotantoa tukevista aiheista.

Hanke toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella.