IHME – FRAMME - hanke

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara ja tätä tärkeintä voimavaraa kannattaa aktiivisesti johtaa.

Tunnus ihme kopio
Ihmisillä menestykseen IHME Framgång med människor FRAMME -hanke
Hankkeen tavoitteena on lisätä yrityksen kilpailukykyä vahvistamalla maatila- ja puutarhayrittäjien taitoja ihmisten johtamisessa. Ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara ja tätä tärkeintä voimavaraa kannattaa aktiivisesti johtaa.

VIRTUAALIKAHVIT
Säännölliset virtuaalisesti toteutettavat kahvitapaamiset tammikuussa 2022 lähtien. Kokoontuminen aina kuukauden toisen viikon torstaina klo 14:00-14:30.

Tapaamisissa keskustellaan henkilöstöjohtamiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Kunkin tapaamisen teema alustetaan lyhyesti, minkä tarkoitus on toimia ajatusten herättäjänä linjalla olijoiden kesken. Tapaamiset ovat ytimekkäitä likimain kahvikupin juomisen, puolen tunnin mittaisia, keskustelutilaisuuksia. Niitä pidetään kuukausittain ja pääasiassa vuorotellen suomen ja ruotsin kielellä.

Tapaamiset ovat kaikille avoimia tilaisuuksia (ei osallistumismaksua). Jos kiinnostuit, ilmoittaudu mukaan. Voit ilmoittautua vain seuraavaan kahvilaan tai halutessasi saat kutsun automaattisesti kaikkiin tuleviin kahviloihin, tilaa tästä linkistä.

TUTUSTU MATERIAALEIHIN:

Podcastit:

Ihmisten johtaminen maatilayrittäjän arjessa - Podcastiin tästä

Strategia ja johtaminen: Kyrö DistilleryIhme ja kumma - no eipäs kun Ihme ja Framme! / Antti Sipponen ja Meira-Pia Lohiluoma

Strategia ja ihmisten johtaminen
/Antti Sipponen, Sari Morri ja Timo Pajula

Muu materiaali:
Pienryhmämateriaali (pdf)
Johtajien kokoontumisajot -opintomatkan kooste (pdf)


Hankkeessa tarkastelemme henkilöstöjohtamista sekä yritystasolla että henkilötasolla. Yritystason tavoitteet ja henkilöstöjohtamisen kehittämiselle asetetut painopistealueet ovat johdettavissa suoraan yrityksen liiketoimintastrategiasta. Strategia vaikuttaa mm. työvoiman tarpeeseen, määrään ja laatuun. Palkataanko uutta työvoimaa, ostetaanko työtä palveluna vai jaetaanko työt uudella tehokkaammalla tavalla nykyisen käytettävissä olevan työvoiman kesken esim. uuden teknologian mukanaan tuoman tuottavuusloikan avulla. Ihmisten johtamisen kokonaisuudessa keskitytään löytämään johtamistapoja, joiden avulla tuetaan ihmisiä menestymään työssään ja antamaan parhaan version itsestään yrityksen käyttöön. Pureudumme mm. ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja erilaisten persoonien saloihin, osaamisen varjelemiseen ja kehittämiseen, tavoitteiden asettamiseen ja niiden avulla tavoitteelliseen johtamiseen, palkitsemiseen ja motivointiin. Kun puhumme operatiivista HR prosesseista ja työnantajana toimimisesta olemme tekemisissä mm. seuraavien asioiden kanssa: miten hyödynnämme IT järjestelmiä ja digitalisaatiota ihmisten johtamisessa, entä kuinka lainsäädäntö ja yhteiskunnan tasolla sovitut työelämän yhteiset pelisäännöt ohjaavat toimintaa.

Mistä hanke koostuu?

  • Pienryhmätoiminta: 6-7 pienryhmää, joista neljä Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella ja kaksi-kolme (ruotsinkielistä) ryhmää Pohjanmaan maakunnan alueella
  • Seminaarit avoimia kaikille maatila- ja puutarhayrittäjille
  • Virtuaalikahvilat ja podcastit
  • Viestimme hanketeemoista eri kanavissa: some, asiakas- ja ammattilehdet jne.

Kohderyhmä
Maatila- ja puutarhayritykset
Toiminta-alue ja rahoituslähde
Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat, rahoitus on Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta. Hankeaika on 1.11.2021-31.12.2024.

Toteuttajat
Hankkeen vastuullinen toteuttaja on ProAgria Etelä-Pohjanmaa. Toteutamme hanketta yhdessä Österbottens Svenska Lantbrukssällskapin ja ProAgria Keskusten Liiton kanssa.
Hanketoimijat
ProAgria Etelä-Pohjanmaa: Hankekoordinaattori, henkilöstöasiantuntija Sari Morri Johtamisen ja talouden asiantuntija Timo Pajula Tilipalveluasiantuntija Iida-Mari PaloÖsterbottens Svenska Lantbrukssällskap: Johtamisen ja talouden asiantuntija Anne Sigg ProAgria Keskusten Liitto: Johtava asiantuntija Antti Sipponen