Satotason nosto Uudellamaalla

ProAgria Etelä-Suomi

Satotasojen nostaminen on edellytys Suomen maatalouden kilpailukyvylle nykyisessä toimintaympäristössä, jossa maailmanmarkkinat määräävät tuotteiden hinnat. Satotasojen nostaminen varmistaa myös hiilensidonnan tehostamisen, tuotantopanosten tehokkaan käytön ja huoltovarmuuden muuttuvissa olosuhteissa.

syysvehnä
Ely logo
Lippu ja lause suomi

Lajikkeet, panokset ja viljelytekniikka ovat kehittyneet. Silti keskisatojen nousua haittaavat sään ääri-ilmiöt, peltomaan kasvukunnon heikentyminen ja viljelykiertojen yksipuolistuminen karjatalouden vähentyessä. Satotason nosto Uudellamaalla -hankkeen tavoitteena on viljelykasvien satotason nosto tuotantopanosten tehokkaammalla hyödyntämisellä Uudellamaalla ilmaston ja tukipolitiikan aiheuttamassa muuttuvassa viljely-ympäristössä. 

Tavoitteena on yhteistyön ja osaamisen lisääminen, kokeilukulttuurin vahvistaminen, riskien hallinta sekä täsmäviljelyn tuottaman tiedon hyödyntäminen. Satotason noston lisäksi tavoitteena on sadon ja tuotteiden laadun, tuotantomenetelmien ja taloudellisen tehokkuuden parantaminen sekä kasvintuotannon muokkaaminen ilmastoystävällisemmäksi. Keskeisenä hyötynä on kasvinviljelyn ympäristöystävällisyyden ja taloudellisen tehokkuuden parantaminen sekä viljelijöiden tulevaisuudenuskon vahvistaminen. 

Toteutuksesta vastaa ProAgria Etelä-Suomi yhdessä Nylands Svenska Lantbrukssällskapin kanssa. Hankkeen viestinnässä ja ruokaketjuyhteistyön rakentamisessa tehdään tiivistä yhteistyötä MTK-Uusimaan kanssa.


Projektipäällikkö: Sari Hiltunen

Osatoteuttaja: Nylands Svenska Lantbrukssällskap

Rahoittaja: Uudenmaan ELY-keskus. 


Artikkelit

Satotason nosto -hankkeiden opintomatka Viroon 6/2023 - matkakertomus

Tutustuimme Viron maatiloihin, sopimustuotantoon ja maataloustutkimukseen. Ilmaston muuttuessa viljelyolosuhteet voivat tulevaisuudessa muuttua enemmän meitä etelämpänä sijaitsevien viljelyalueiden oloja muistuttaviksi. Tämän vuoksi naapurimaidemme viljelymenetelmistä ja kasvilajikkeista voisi löytyä paljonkin hyödynnettävää tietoa ja kokemuksia. Lue matkakertomuksesta lisää.

Webinaarien tallenteet

Peltokierros Västankvarnissa -videosarja