Pohjois-Karjalan uniikit ruokatuotteet ja elinkeinojen kansainvälisyyspotentiaalin kasvattaminen BioSYS Japani

ProAgria Itä-Suomi

Hanke on osa Pohjois-Karjalan Metsäbiotalouden ja Uniikin ruoan kansainvälisen kasvun ekosysteemi BioSYS Japani -ryhmähanketta, jota hallinnoi LUKE, ja jonka osatoteuttajina ovat Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja ProAgria Itä-Suomi ry / MKN Itä-Suomi

Bio SYS Japani kollaasi
Kuvakollaasi hankematkalta.

ProAgria Itä-Suomen hallinnoiman hankkeen tavoitteena on tukea Pohjois-Karjalan elintarvike- ja ruokamatkailuviennin kehittymistä Itä-Aasiaan edistämällä Pohjois-Karjalan alueen elintarvike- ja ruokamatkailuyritysten osaamista ja uusien tuotteiden kehittämistä Japanin ja Etelä-Korean markkinoille.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Itä-Aasian kv-kaupasta ja vientimahdollisuuksista kiinnostuneet pohjoiskarjalaiset elintarvike- ja ruokamatkailuyritykset. Lisäksi hanke hyödyttää laajemmin elintarvike- ja ruokamatkailutoimialaa erityisesti alueen tunnettuuden lisäämisen ja niihin liittyvien toimenpiteiden avulla.

Toimenpiteet:
Sisältävät 3 kokonaisuutta, joiden tavoitteena on avata kv-kaupan väyliä, luoda vientiä edistäviä rakenteita, hakea kumppanuuksia, lisätä ko. markkinasta kiinnostuneiden yritysten liike-elämäymmärrystä, tietoja ja taitoja sekä lisätä toimialojen ja tuotteiden ja palveluiden tunnettuutta kohdemarkkinoilla.

Hanke madaltaa kansainvälisen kasvun esteitä ja lisää elintarvike- ja ruokamatkailutoimijoiden tietoja ja taitoja. Hanke mahdollistaa pienten toimijoiden kansainvälisen kasvun tavoittelua, lisää näkyvyyttä ja vahvistaa yritysten markkinoillepääsyä, (itä)suomalaisten tuotteiden ja palveluiden tarjontaa kasvavilla, maksukykyisillä markkinoilla. Hanke tuo mukanaan uusia yhteistyöhankkeita, yhteiskehittämisen ja pilotoinnin mahdollisuuksia.

BioSys Japani -hanke

Lisätietoa hankkeesta antavat:

Jaana Puhakka

Yritysasiantuntija, MKN Itä-Suomi

jaana.puhakka@maajakotitalousnaiset.fi

0403012468

LinkedIn

Anna Rinteinen

Matkailuasiantuntija, MKN Itä-Suomi

anna.rinteinen@maajakotitalousnaiset.fi

0438273703

LinkedIn

Miten rakennat hyvän bränditarinan japanilaisille -webinaari 28.5.2024 klo 10.00-12.00

Miten luodaan japanilaisia kuluttajia ja ostajia kiinnostava bränditarina? Miten kerronnan avulla saadaan lisäarvoa suomalaisille tuotteille?

Miten rakennat hyvän bränditarinan japanilaisille -webinaarissa 28.5.2024 klo 10.00-12.00 kuultiin hyvän bränditarinan do´s ja dont´s. Webinaarin tarkoitus on valmistella osallistujat luomaan hyvä bränditarina japanilaisille kuluttajille.

Webinaarin materiaali ja tallenne löytyvät täältä - ole hyvä!

https://www.youtube.com/watch?...

Hyvä bräditarina -webinaari

Keiko Sawamuran esitys "Miten rakennat hyvä bränditarinan japanilaisille?"

Keiko Ishikawa Sawamuras presentation 28 5 2024

ノースカレリアの特産食品および国際化ビジネスの促進

目的:
ProAgria Eastern Finland が統括するこのプロジェクトは、ノースカレリア地域の食品およびフードツーリズムに対する事業者の専門知識を向上させ、ノースカレリアの食品およびフードツーリズムを東アジアへの輸出する活動を支援することを目的としています。このプロジェクトは、国際的発展に立ちはだかる障壁を取り除き、食品およびフードツーリズム事業者の知識と技術を向上させることも目的としています。

Hanke esitys japaninkielella