Agri-Food Network

ProAgria Itä-Suomi

Vastuullinen ruokaketju

Agri-Food Network -hanke on Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnoima ryhmähanke, jonka osatoteuttajina toimivat ProAgria Itä-Suomi/MKN Itä-Suomi, Luonnonvarakeskus ja Ylä-Savon Koulutuskuntayhtymä.
Hankkeen tavoitteena on Pohjois-Savon ruokasektorin toimijoiden kehittymisen edistäminen, ja kohderyhmänä ruoka-alan yrittäjät ja yritykset, TKI-organisaatiot sekä julkiset toimijat.

Klusteripuu

Hankkeen tavoitteina on:

 •  Tukea vihreää siirtymää ja kestäviä toimintatapoja pohjoissavolaisessa ruokaketjussa
 •  Edistää ruokaketjun toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja kansainvälistymistä
 •  Laajentaa erilaisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä ruokaketjun kehittämisessä
 •  Aktivoida yrityksiä innovoimaan ja verkostoitumaan
 •  Luoda uusia kehityspalveluja ruokaketjun yritysten käyttöön
 •  Rakentaa sopivia työkaluja yhteistyöverkoston viestintään

Projektin toteuttaminen on jaettu seuraaviin työpaketteihin:

 •  Verkoston rakentaminen ja kohderyhmien aktivointi (TP1)
 •  Ruokaketjun nykytilan ja tulevaisuuden tarpeiden kartoitus (TP2)
 •  Innovaatioita tukevien toimintamallien sekä tutkimus- ja asiantuntijapalveluiden kehittäminen (TP3)
 •  Yhtenäisen brändin sekä viestintä- ja markkinointimallin kehittäminen (TP4)
 •  Tulevaisuuden tiekartan ja operatiivisten mallien luominen
 •  Hallinnointi ja tiedottaminen

Hankkeesta lisätietoa antavat:

Hankevastaava Katja Lappalainen (ProAgria Itä-Suomi/MKN Itä-Suomi)
puh. 050 308 8916
katja.lappalainen@maajakotitalousnaiset.fi

Ryhmähankkeen projektipäällikkö Kaisa Kähkönen
puh. 044 785 6159

kaisa.kahkonen@savonia.fi

Hankkeen kesto: 1.4.2023 – 30.9.2025.

Rahoitus: Pohjois-Savon Liitto.