Kestävyyttä nurmesta

ProAgria Itä-Suomi

Nurmenviljelyn täytyy olla ympäristön ja tilan talouden kannalta kestävällä pohjalla. Hankkeessa etsitään tutkimuksen, tilatestausten ja koulutusten avulla ratkaisuja hiiliviljelytoimenpiteisiin, viljelyteknisiin toimiin ja pellonkäytön uudistuksiin talous huomioiden. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti nurmenviljelijät, eli karjatilalliset.

Nurmi
Lippu ja lause suomi
Ely keskus netti 0


Hankkeen ydintavoitteena on lisätä nurmentuotannon kokonaiskestävyyttä muuttuvassa tuotantoympäristössä, jossa viljelijöiltä odotetaan ilmastonmuutosta hillitseviä hiiliviljelytoimenpiteitä samalla kun tuotantokustannukset nousevat erittäin voimakkaasti. Kokonaiskestävyyteen päästään tunnistamalla suomalaiseen nurmentuotantoon soveltuvat hiiliviljelytoimenpiteet ja viljelyn kannattavuutta parantavat viljelytekniset toimet ja pellonkäytön uudistukset sekä lopuksi sovittamalla ne osaksi taloudellisesti kannattavampaa nurmentuotantoa. Ydintavoitteeseen pääsemiseksi selvitetään seuraavien toimenpiteiden vaikutukset kokonaiskestävyydelle:


1. Nurmen iän pidentäminen

2. Karjanlannan käyttö ja sen jälkivaikutus

3. Laji- ja lajikevalinnat nurmiseoksissa

4. Mob-laidunkierron toteutus Suomessa ja hiilisyötteen vaikutus maahan

5. Kestävä pellonkäytön tehostaminen

6. Hyvien toimintamallien siirtyminen käytäntöön

Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti nurmenviljelijät, eli karjatilalliset.

Hankkeen toimialue on Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Kainuu.  

Päätoteuttaja on Luonnonvarakeskus ja osatoteuttajina toimivat ProAgria Itä-Suomi ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Yara Suomi Oy, Hankkija Oy sekä Boreal Kasvinjalostus Oy.

Hankkeen postaukset löytyvät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä hashtagilla #kestävyyttänurmesta.

Yhteyshenkilöt:

Maarit Termonen, tutkija, Luke
Henna Hyttinen, TKI-asiantuntija, Savonia AMK
Kaisa Matilainen, kasvintuotannon asiantuntija, ProAgria Itä-Suomi

Profile photo Luke Finland 96x96
Savonia