Paula Orava

Paula orava

Maidontuotannon asiantuntija

ProAgria Oulu

paula.orava@proagria.fi 040 738 0683

ProAgria Oulu, Pajatie 5
85500 Nivala

Maitotilojen tuotannonohjaus ja lypsylehmien ruokinnanohjaus ovat keskeisintä työssäni. Tavoitteiden asettaminen yhdessä yrittäjän kanssa on tärkeä yhteistyön lähtökohta. Tavoitteisiin pääsyyn vaikuttavien toimenpiteiden löytäminen on palkitsevaa ja välillä mukavan haastavaa.

Lypsylehmän koko elinkaari vasikasta umpilehmäksi on kestävän ja taloudellisen tuotannon kannalta tärkeä, ja mielenkiinnolla haluankin tarkastella aina tätä kokonaisuutta. Ruokinnanohjausta teen sekä erillisruokinta- että apetiloille.

LEAN-johtamistyökalut ja niiden soveltaminen yrittäjän työhön on osa työnkuvaani. Osallistuminen pienryhmien ohjaamiseen on tullut vahvemmin osaksi työtäni, ja se on osoittautunut antoisaksi myös yrittäjille.

Asiantuntijana haluan kehittyä jatkuvasti. Maitotilojen toimintaympäristön muutos haastaa etsimään uusia toimintatapoja ja yrityskohtaisia ratkaisuja ulkomaita myöten. Yhteistyö muiden maitotilan kumppanien kanssa on myös erittäin arvokasta. Nämä tiimipalaverit ovatkin osoittautuneet mielekkääksi toimintatavaksi - yhdessä yrittäjän eduksi.