Laaturehua koko karjan tarpeisiin

2 min lukuaika

Uutinen

Miten optimoida ja varmistaa säilörehun laatu ja määrä – kotieläintilan ruokinnan ja talouden perusta?

Rehuntuotannon kehittaminen
Kotieläintuotannon asiantuntija tuo rehuntuotannon kehittämiseen oman osaamisensa: minkä verran ja minkälaista säilörehua ja viljaa eri eläinryhmät tarvitsevat. Maidontuotannon asiantuntijat paneutuivat koulutuspäivillään vasikoiden, ensikoiden, umpilehmien ja poikineiden hoitoon, ruokintaan ja olosuhteisiin Kylmäahon tilalla.

Kun kotieläintilan rehuntuotanto askarruttaa, hyviä kokemuksia on saatu yhteistyöstä, jossa tilan väki sekä kotieläin- ja kasvintuotannon asiantuntija pitävät palaverin ja kirjaavat porukalla säilörehuntuotannon tavoitteet.

– Yrittäjät ja työntekijät tuovat oman osaamisensa ja näkökulman, miten säilörehuprosessi toimii tällä hetkellä ja miten sitä on mahdollista kehittää, sanoo maidontuotannon erityisasiantuntija Paula Orava.

Keskeisiä asioita ovat kaikki ruokintaan liittyvät huomiot – lypsävien, nuorkarjan ja umpilehmien rehuntarpeet, mihin tuotannon tasoon ja millaiselle eläinmäärälle nykyisen rehun laatu ja määrä riittävät sekä mitä ovat mahdolliset kehittämiskohteet.

– Tärkeätä on saada näkemys, miten yhdistää taloudellisesti eläinten tarpeet ja peltojen potentiaali. Ruokinta ja rehut ovat avainasemassa, niinpä kriittistä tarkastelua tarvitaan. Miten nostaa satotasoa ja tuottaa enemmän maitoa pienemmillä tuotantokustannuksilla? Mitä maitolitran tuottaminen maksaa ja kattavatko tulot kuluja?

Vaikuta siihen, mihin voit

Kasvintuotannon asiantuntija tuo osaamisensa ja näkökulman, miten riittävä ja laadukas säilörehu eri eläinryhmille on mahdollisia tuottaa.

– Voidaan pohtia, tarvitaanko ruokintaan valkuaiskasveja ja viljaa, ja voiko tila kasvattaa näitä rehuja itse. Tai laskea tämänhetkinen satotaso ja miettiä, pystyykö satotasoja nostamaan tai vapauttamaan peltoalaa esimerkiksi nurmelta viljalle, kasvintuotannon asiantuntija Henna Lehtosaari-Vähäkuopus sanoo.

Jos peltoalaa on vähän, optimoidaan tuottavimmat rehut ottaen huomioon lohkojen viljavuudet, logistiikan, koneistuksen tai urakoitsijat.

– Satotasojen mietintään liittyvään peltojen kasvukunnon tarkasteluun pääsee parhaiten kiinni kasvustokäynnillä tilan lohkoille.

Rehuntuotannon tavoitekeskusteluun, viljelysuunnitelmaan sekä tuotantokustannusten laskentaan ja simulointiin voi hyödyntää ovat Neuvo-rahaa.