Feeling Good – Lehmän hyvä elämä

ProAgria Oulu

Feeling Good -hanke pyrkii pienentämään tuottajien ja kuluttajien välistä tiedonkuilua sekä tuomaan molemmille osapuolille käytännössä toimivaksi testattua ja selkeästi dokumentoitavaa tietoa oikeiden päätösten tekemiseen.

Paakuva

Hankkeen tavoitteen saavuttamiseksi nostetaan esiin ja testataan nykyisten toimintatapojen rinnalla uusia innovaatioita ja ideoita sekä Suomesta että ulkomailta.

Hankkeen toimenpiteet

Pilottitilojen ja asiantuntijaverkoston kanssa yhdessä:

  • pohditaan maitotilayritysten prosesseja kuluttajanäkökulmista
  • haetaan kuluttajien näkökulmista rajoitteiden sijasta mahdollisuuksia
  • haetaan molemmin puolin toimivia viestintäkanavia, joissa aito kohtaaminen tapahtuu ja viestintäkuilu loivenee
  • koostetaan vertailutietoja tuotannon sujuvuuden ja tulosten välillä sekä kehitetään toimintamalleja jokapäiväiseen tekemiseen
  • opitaan ja kehitetään uusia tekemisen tapoja pienryhmissä
  • parhaista käytännöistä tiedotetaan sosiaalisessa mediassa ja tapahtumissa sekä aidoissa kohtaamisissa tuottajien ja kuluttajien kesken
  • hankkeessa testatut toimintamallit on mahdollista ottaa käyttöön myös hankeryhmää laajemmin

Hankkeen toteutusaika 1.1.2024 – 31.12.2026

Toteuttaja: ProAgria Oulu ry

Osatoteuttaja: Oulun ammattikorkeakoulu

Tilaa uutiskirje