Navetan kautta peltotöihin

2 min lukuaika

Ruokintapöydällä

Miten optimoida tässä hetkessä säilörehun laatu ja määrä – kotieläintilan ruokinnan ja talouden perusta?

Laiduntsekki

Kun kotieläintilan viljelystrategia askarruttaa, hyviä kokemuksia on saatu tilan väen sekä kotieläin- ja kasvintuotannon asiantuntijan yhteisistä tavoitekeskusteluista.

Yhteisen keskustelun aikana kirjataan ylös porukalla säilörehuntuotannon tavoitteet. Yrittäjät ja työntekijät tuovat oman osaamisensa ja näkökulman, miten säilörehuprosessi toimii tällä hetkellä ja miten sitä on mahdollista kehittää.

Keskeisiä asioita ovat kaikki ruokintaan liittyvät huomiot – lypsävien, nuorkarjan ja umpilehmien rehuntarpeet, mihin tuotannon tasoon rehun laatu riittää ja mitä ovat mahdolliset kehittämiskohteet.

Tärkeätä on ymmärtää, mistä kotieläintilan kustannukset syntyvät. Ruokinta ja rehut ovat avainasemassa, niinpä kriittistä tarkastelua tarvitaan. Miten nostaa satotasoa ja tuottaa enemmän maitoa pienemmillä tuotantokustannuksilla? Mitä maitolitran tuottaminen maksaa ja kattavatko tulot kuluja?

Vaikuta siihen, mihin voit

Kasvintuotannon asiantuntija tuo osaamisensa ja näkökulman, miten riittävä ja laadukas säilörehu eri eläinryhmille on mahdollisia tuottaa.

Lannoituksen suunnittelu on nyt entistä tärkeämpää, että rehua eri eläinryhmien tarpeisiin tulee riittävästi. Haemme yhdessä käytännön ratkaisut yrittäjän tilanteeseen. Tärkeätä on myös suunnitella jo vuoden 2023 tuotantopanoksia.

Kaikki pitää optimoida viimeistään nyt ja vaikuttaa siihen, mihin voi.

Ensimmäisen nurmisadon laadusta ja määrästä ei kannata tinkiä. Ensimmäisen korjuukerran sato on tuotantovaikutuksiltaan parasta rehua ja lehmät syövät sitä enemmän kuin seuraavien niittokertojen satoa. Siksi tuotantopanokset kannattaa käyttää ensimmäisen sadon määrän maksimointiin.

Yksikkökustannusten lisäksi voi olla tarpeen pohtia koko yrityksen taloustilannetta ja kannattavuutta. Tässä pohdinnassa paras kumppani ProAgrian talousasiantuntija.

Viljelyn tavoitekeskustelu, viljelysuunnitelman päivitys sekä tuotantokustannusten laskenta ja simulointi ovat Neuvo-rahalla tehtäviä palveluja.

Uuden satokauden viljelyvinkit

• Päivitä viljelystrategia asiantuntijan kanssa nyt ennen kylvöjä.
• Älä pihistä ensimmäisestä säilörehusadosta ja sen laadusta.
• Satsaa riittävästi viljelyvarmoille lohkoille.
• Laske oma tuotantokustannus ja selvitä oman sadon hinta-, laatu- ja satominimivaatimukset.
• Hyödynnä Neuvo-palvelut.
• Lannoitteiden ja tuotantopanosten hankinta voi olla järkevä hajauttaa eri kuukausille ensi vuoden viljelykautta
ajatellen. Se voi tasata hintavaihteluihin liittyviä riskejä.

Paula Orava
maidontuotannon asiantuntija
Anniina Säisä
kasvituotannon asiantuntija
ProAgria Oulu