Anu Ellä

54rgb

Valtakunnallinen Huippuosaaja, nurmentuotanto, johtaminen, pienryhmätoiminta

ProAgria Länsi-Suomi

anu.ella@proagria.fi 040 180 1260

Vahdontie 91
20320 TURKU

Toimin Mynämäeltä käsin laajalla alueella nurmi- ja johtamisasioiden parissa, ohjaan pienryhmiä ja koulutan myös asiantuntijoita nurmiasioissa ja ryhmänohjaamisen taidoissa. Eniten työskentelen aktiivisten maitotila- ja lihanautayritysten parissa. Suunnittelen ja ohjaan säännöllisesti kotimaan- ja ulkomaan opintomatkoja ryhmille johtamis- ja nurmiteemassa.

Toimin valtakunnallisena huippuasiantuntijana nurmi- ja ryhmänohjausasioissa. Erityisesti nurmien havainnointi kasvustoissa kiertäen ja sitä kautta asioiden jalostaminen tilatason toimenpiteiksi on tärkeää ja mielenkiintoista. Tehokas tapa kehittää nurmitoimintaa on myös soveltaa uutta tietoa benchmarking-pienryhmissä, joiden ohjaaminen ja suunnittelu on jokapäiväistä työtäni. Nurmiryhmissä kiritämme toisiamme.

Suunnittelen ja ohjaan henkilöstöjohtamisryhmiä, joissa tavoitteena on ryhmänä ja tilatason toiminnassa keskittyä tilakokonaisuudessa olennaiseen, välttää turhaa työtä ja parantaa tilalla toimivien ihmisten välistä yhteistyötä. Olen suorittanut yritysneuvojan erityisammattitutkinnon sekä kouluttautunut Lean-johtamiseen ja Insights-persoonallisuusprofiilin tulkitsijaksi osana maatilojen henkilöstöjohtamista.

Työssäni pidän eniten hetkistä, jolloin oma innostus tarttuu toisiin: kollegoihin ja karjatilojen väkeen — tai toisinpäin. Uskon yhteistyön ja motivaation voimaan sekä tilatason työssä, että kouluttamistavoissa. Työ kuin työ sujuu parhaiten silloin, kun siitä on aidosti kiinnostunut. Muutos on mahdollisuus. Pidän tärkeänä, että ennen tilatason muutostoimenpiteisiin ryhtymistä pohditaan kunnolla, mikä on tehostamistoimien tärkeysjärjestys.

Teen toimialaani kuuluvia Neuvo-palveluita.

Asiantuntijan artikkelit