Aikaa On – kokonaisuus haltuun

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Länsi-Suomi

Aikaa On -hankkeessa keskitytään toiminnan kehittämiseen, johtamiseen ja kokonaisuuden hallintaan.

Kuva: Essi Jokela

Toivotko lisää tunteja viikkoosi? Haluatko säästää askelissasi ja traktorin kilometreissä? Tahdotko hallita sekä tehostaa ajankäyttöäsi ja kustannuksiasi?
Et ole yksin!


Maatilojen yksikkökokojen ja riskien kasvaessa syntyy helposti tilanne, jossa kokonaisuuden hallinta ja johtaminen korostuvat. ProAgria Länsi-Suomen Aikaa On -hankkeessa haemme yhdessä näihin asioihin ratkaisuja.

Toimintamme koostuu jo aiemmin hyväksi koetusta pienryhmätoiminnasta, ajankohtaisista koulutus- ja teemapäivistä sekä lisäksi opintomatkoista ja kansainvälisestä yhteistyöstä.

Eri tuotantosuunnat ovat kattavasti mukana:

  • Maidontuotanto
  • Siipikarja
  • Lampaat
  • Rehuntuotanto
  • Erikoiskasvit
  • Marjat
  • Luomu
  • Emolehmät/lihanaudat
  • Vilja
  • Peruna

Tulevien havainto- ja koulutuspienryhmätapaamiset

Tutustu nurmioppaaseen

Uusi, havainnollinen nurmiopas sisältää yleisimpien heinä- ja nurmipalkokasvien kuvaukset sekä kuvalliset tunnistusohjeet. On tärkeää tietää erityisesti monilajiseoksissa, mitä kasvustossa todellisuudessa kasvaa. Niin on helpompi suunnitella säilörehun laadu- ja määrän hallintaa tuleviinkin satovuosiin. Nurmiopas valmistui kesällä 2020 nurmiryhmäläistemme pyynnöstä. Oppaasta on olemassa myös ruotsinkielinen versio.

Hankkeen yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat mukana ProAgria Oulu, Länsi-Maito, SataMaito ja Suomen Siipikarjaliitto ry. Lisäksi yhteistyötä tehdään muiden maatalouden sidosryhmien kanssa.

Lisätietoa Anu Ellältä ja Riikka Mäkilältä, yhteystiedot oikealla.

Hanke pähkinänkuoressa

Hallinnoija ja toteuttaja: Proagria Länsi-Suomi
Hankkeen kesto: 1.1.2018-31.12.2022. Hankkeelle on myönnetty kaksi vuotta jatkoaikaa.
Hankealue: Satakunta ja Varsinais-Suomi
Yhteistyökumppanit: ProAgria Oulu, Länsi-Maito, Satamaito, Suomen Siipikarjaliitto ry, maatilayrittäjät
Kustannusarvio: 849 400 €
Rahoittaja: Euroopan maaseuturahasto, Satakunnan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Johtamispienryhmissä ratkaistaan tilojen toimintatapoihin liittyviä ongelmia yhteisvoimin. Ryhmässä on voimaa, kun selvitetään porukalla vuorotellen kunkin osallistujan maatilan kehittämiskohteita. Niihin haetaan ryhmänä käytännönläheisiä kehitysehdotuksia. Muutoksia seurataan ryhmän edetessä ja pohditaan, miten tehostaminen näkyy yrittäjien ajankäytössä ja taloudessa. Kantavina teemoina ovat ajankäytön hallinta, ihmisten yhteistyön sujuvuus ja kokonaisuuden hallinta.

Pienryhmäläisten keskuudesta valitaan yksi tila havaintotilaksi, jossa ryhmä käy seuraamassa valittua prosessia vuoden ajan. Ryhmä auttaa tilaa parantamaan toimintapojaan. Samalla ryhmäläiset vertaavat ja peilaavat havaintotilan toimintaa omaan toimintaansa ja saavat eväitä ja hyviä käytäntöjä oman tilan toimintansa kehittämiseen. Ajatuksia vaihdetaan tapaamisten välissä WhatsAppissa.

Vuoden lopussa tilahavainnoista kootaan yhteenveto ja verrataan opittua muiden ryhmäläisten tilanteeseen. Pienryhmien vuosihinta on 180 €/tila + alv. 24%.
Katso esimerkki havaintotilapienryhmän vuosikellosta, jonka teemana on nurmi.

Kansainvälinen nurmiryhmä!

Kansainvälinen nurmiryhmä kokoontuu Suomessa aika ajoin ja pitää yhteyttä etänä Norjassa olevaan ystävyysnurmiryhmään. Ryhmässä laaditaan englanninkielinen esittely kunkin ryhmäläisen omasta tilasta. Nurmiryhmäläiset lähtevät tutustumaan Norjassa olevien karjatilojen nurmituotantoon, joilla viljelyn haasteet ovat länsisuomalaisittain tuttuja. Matkalla tavataan ystävyysryhmä yhteisessä illanvietossa sekä vieraillaan heidän tiloillaan. Ystävyysryhmä kutsutaan samoin Suomeen tutustumaan ryhmäläistemme maatiloihin. Vierailujen jälkeen pidetään yhteenveto.

Vetäjinä Anu Ellä ja Jarkko Storberg.