Climate Farm Demo - Euroopan laajuinen ilmastoviisaan maatalouden pilottitilaverkosto

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Ympäristöviisas maaseutu

Climate Farm Demo – projekti vahvistaa eurooppalaisten viljelijöiden valmiuksia toteuttaa, demonstroida ja ottaa käyttöön ilmastoviisaanviljelyn käytäntöjä kaikkialla EU:ssa. Projektin aikana pyritään vähentämään 35 % mukana olevien tilojen kasvihuonekaasupäästöistä osana EU 2030 -ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Thomas Alfoldi Fi BL Annual Meeting Climate Farm Demo Clie N Farms Moorepark Oct2023 biomedialibrary
Ihmisiä CFD demo-tilaisuudessa Irlannissa. Kuva: T.Alfoldi
Euroopan unionin rahoittama logo

Kohti hiilineutraalia maataloutta

Climate Farm Demo on Euroopan laajuinen verkostoprojekti pilottitilojen ja ilmastoviisaan maatalouden neuvojien välillä. Projektin toimenpiteet kattavat 28 maata ja kaikki Euroopan maaperä- ja ilmasto-olosuhteiltaan samankaltaiset alueet (pedoclimatic areas). Projektin tavoitteena on nopeuttaa ilmastoviisaan maatalouden käytäntöjen ja ratkaisujen käyttöönottoa viljelijöiden ja muiden maataloustoimijoiden keskuudessa, jotta maatalouden tuotantojärjestelmät mukautuisivat ilmastonmuutokseen ja maataloudesta saataisiin hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Euroopan laajuinen 1500 pilottitilan verkosto

Climate Farm Demo -projektissa sovelletaan monitoimijaista lähestymistapaa (multi-actor approach), jossa yhdistetään 1500 pilottitilaa ja heidän ilmastoviisaan viljelyn neuvojaa kansallisella ja Euroopan tasolla. Ilmastoasiantuntijat tukevat pilottitiloja ilmatonmuutokseen sopeutumis- ja hillitsemistoimenpiteiden toteuttamisessa ja arvioivat ja seuraavat niiden ympäristövaikutuksia yhdenmukaistettujen menetelmien ja välineiden avulla. Asiantuntijoita koulutetaan tähän työhön hankkeen sisarprojektissa Climate Smart Advisors. Monitoimijainen lähestymistapa lisää tiedonvaihtoa ja vuorovaikutusta ilmastoviisaan maatalouden tietämys- ja innovaatiojärjestelmissä (Agricultural Knowledge and Innovation System - AKIS).

Tehostettua tiedonjakoa rajat ylittävällä yhteistyöllä

Tehokas tiedonjako ja teknisten ratkaisuiden skaalaaminen tunnistetaan  keinoina lisätä uusien menetelmien käyttöönottoa. Climate Farm Demo -projektissa ilmastoviisaan maatalouden teknisiä ja sosiaalisia innovaatioita esitellään laajalti vuotuisissa demokampanjoissa kansallisesti ja kansainvälisesti mahdollistaen vuorovaikutteisen vertaisoppimisen eri toimijoiden välillä. Uusia ja innovatiivisia ratkaisuja ilmastoviisaaseen viljelyyn luodaan yhdessä perustamalla 10 Living Labs -kokeilua eri puolilla Eurooppaa, ja saatuja kokemuksia jaetaan ja skaalataan eteenpäin. Lisäksi AKIS-toimijoiden käyttöön kartoitetaan valikoima julkisia ja yksityisiä palkitsemismekanismeja, joilla kannustetaan ilmastoviisaan maatalouden ratkaisujen käyttöönottoa ja varmistetaan samalla kestävät liiketoimintamallit.

Näet projektipartnerit ja budjetin EU:n Cordis-palvelusta.

Lisätietoja projektista: https://climatefarmdemo.eu

Projekti on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti Eurooppa -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta rahoituspäätöksellä numero 101060212.