ATTRACTISS - Tiedonvaihtoa edistämällä kohti kestäviä maa- ja metsätalousjärjestelmiä

ProAgria Keskusten Liitto

Osaava ja oppiva organisaatio

Maatalouden tiedonvaihtoon, oppimiseen ja innovointiin liittyvät lähestymistavat muuttuvat nopeasti. ATTRACTISS -projekti parantaa osaamista ja tarjoaa välineitä EU jäsenvaltioiden maatalouden tietämys- ja innovaatiojärjestelmiin (AKIS) ja erityisesti innovaatiotukipalveluihin (ISS).

Ryhmäkuva
Euroopan unionin rahoittama logo

Kohti vahvempaa innovaatiotoimintaa

ISS- ja AKIS-toimijat tunnistetaan tärkeänä osana siirtymässä kohti kestävämpää maa- ja metsätaloutta. Saadessaan käyttöönsä välineitä ja menetelmiä, joilla nopeutetaan yksittäisten innovatiivisten ruohonjuuritason ideoiden toteuttamista ja ratkaisujen tuottamista mahdollistetaan uusien ratkaisuiden löytyminen kestävämpiin maa- ja metsätalousjärjestelmiin siirtymiseksi. 

Uudet ja paremmat menetelmät tiedon ja asiantuntemuksen jakamiseksi ovat avainasemassa innovaatiotoiminnan mahdollistamiseksi ja ATTRACTISS -projektin ytimessä. Edistääkseen innovaatiotoiminnan parempaa toteutumista ATTRACTISS-projektissa on määritelty kolme päätavoitetta:

  • Vahvistaa ISS ja AKIS-toimijoiden valmiuksia ja osaamista tarjoamalla tehokkaita menetelmiä ja tukityökaluja innovatiivisten ideoiden tunnistamiseksi;
  • Tukea hallintoviranomaisia kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ISS:n tehokkaan tuen järjestämisessä ja seurannassa;
  • Helpottaa yhteiskehittämiskeinojen käyttöönottamista, joissa on mukana maataloustuottajia, asiantuntijoita ja tutkimuskeskuksia

Parhaat käytännöt jakoon

Tavoitteiden saavuttamiseksi projektissa luodaan Euroopan laajuinen ISS-verkosto, jonka avulla viedään eteenpäin yhteistä ymmärrystä ja näkemystä sekä valmiuksia ISS-verkoston roolista ja tehtävistä AKIS-järjestelmässä. Nykyiset ISS tietokannat ja työkalut tuodaan yhteiselle virtuaalialustalle tukemaan parhaiden käytäntöjen saavutettavuutta. Lisäksi ATTRACTISS tarjoaa tukea ja koulutusta ISS avaintoimijoille kaikissa EU-jäsenvaltioissa kohti eri toimijoihin perustuvaa lähestymistapaa (Multi-Actor Approaches (MAA)). 

Lue lisää projektista projektin englanninkielisiltä nettisivuilta: https://attractiss.eu

Näet projektipartnerit ja budjetin EU Cordis-palvelusta.


Vahvista osaamistasi liittymällä osaksi akis-connect - verkostoa: https://akisconnect.eu/

Projekti on saanut rahoitusta Euroopan komission Horisontti Eurooppa -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta rahoituspäätöksellä numero 101061060.

ATTRACTISS logo

ATTRACTISS

-AcTivate and TRigger ACTors to deepen the function of Innovation Support Service-