European Vocational Excellence for Climate Smart Agriculture (EVECSA)

ProAgria Keski-Pohjanmaa

European Vocational Alliance for Climate Smart Agriculture (EVECSA) -projekti pyrkii mahdollistamaan ilmastoviisaiden toimintamallien käyttöönottoa Euroopan maataloussektorilla.

Traktori pellolla
FI Euroopan unionin osarahoittama logo

EVECSA-hankkeessa on mukana 22 kumppania, jotka muodostavat kuusi ammatillisen huippuosaamisen keskustaa (CoVE = Centres of Vocational excellence) kuudessa eri Euroopan maassa. Mukana on kymmenen maatalousalan ammattioppilaitosta, kuusi yritystä tai toimiala- ja sektoriedustajajärjestöä, neljä yliopistoa ja kaksi tietoyhteistyökumppania. Sedu on yksi neljästä suomalaisesta partnerista hankkeessa.

Jokainen alueellinen osaamiskeskus, CoVe, vahvistaa ilmastoviisaan, merkityksellisen ja vetovoimaisen maatalouden ja ammatillisen opetuksen tarjonnan laatua, tehden yhteistyötä muiden hankkeen osaamiskeskusten kanssa ammatillisen huippuosaamisen foorumin (PoVE) kautta. Tämä kansainvälisen yhteistyön ydin työstää ilmastoviisaan maatalouden koulutuspolitiikkaa sekä edistää kestävää ruoantuotantoa, työllisyysmahdollisuuksia ja hyvinvointia.

Tavoitteet

Ilmastoviisas maatalous (Climate Smart Agriculture, CSA) hakee ratkaisuja kolmeen päätavoitteeseen:

1. Maatalouden tuottavuuden ja taloudellisen kestävyyden parantaminen
2. Sopeutuminen ilmastonmuutokseen ja uudenlaisen kestävyysosaamisen rakentaminen
3. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja/tai poistaminen alkutuotannosta, missä se on mahdollista.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti maatalousalan opiskelijat ja jo maatalousalalla työskentelevät, maatalousyrittäjät ja urakoitsijat. Kohderyhmää ovat myös oppilaat ja opiskelijat, jotka vielä harkitsevat alalle hakeutumista. Hankkeen eri työpaketeissa kohderyhmiä ovat esimerkiksi opettajat ja muu ohjaushenkilöstö, maatalousyritykset, alaan liittyvät yritykset ja muut sidosryhmät.

Toteutus

Hankkeessa toteutetaan kaiken kaikkiaan seitsemän erilaista työpakettia, joissa tuotetaan maatalousalalle materiaalia, osaamista ja uusia toimintamalleja kaikkien yhteiseen käyttöön. Kaikissa paketeissa on päävastuullinen osaamiskeskus, joka levittää tulokset muille osaamiskeskuksille hankkeen aikana. Suomen osaamiskeskuksen työpaketissa tuotetaan malleja luonnonvara-alan koulutuksen vetovoiman ja imagon parantamisen sekä lisää ilmastoviisautta eri kouluasteilla uusien toimintamallien kautta eri kouluasteilla.

Suomen osaamiskeskuksessa ovat mukana Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kpedu, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, ProAgria Keski-Pohjanmaa ry sekä Lapin ammattikorkeakoulu. Koko hankkeen saama rahoitus EU:lta on 3 997 175 €, josta lähes 17 % kohdentuu suomalaisille partnereille. Kyseessä on mittava EU-hankerahoitus ilmastoviisauden edistämiseen ammatillisessa koulutuksessa.

Logot Evecsa kumppanit