ClimateSmartAdvisors - EU:n maatalousasiantuntijat ilmastoviisaan maatalouden vauhdittajina

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Pohjanmaa

ClimateSmartAdvisors keskittyy neuvonnan ratkaisevaan rooliin ilmastoviisaiden innovaatioiden ja -käytäntöjen kehittämisessä ja levittämisessä. Vahvistamalla ilmasto-osaamista eurooppalaisten maatalousasiantuntijoiden keskuudessa projektilla nopeutetaan ilmastoviisaan maatalouden yleistymistä käytännöntasolla ja maatalouden monialaisissa verkostoissa 27 Euroopan valtiossa.

Nurmipelto
Kuva Essi Jokela

Toimijayhteisöt osaamisen vahvistamiseksi

Projektitoimenpiteet keskittyvät lisäämään maataloudenasiantuntijoiden ja neuvontapalveluiden tarjoajien valmiuksia tarjota ilmastoviisastaneuvontaa ja vahvistamaan heidän rooliansa siirtymässä ilmastoviisaaseen viljelyyn. Projektissa perustetaan 260 neuvoa-antavaa toimijayhteisöä (Community of Practice), joilla edistetään vertaisoppimista, tiedon vaihtoa ja vuorovaikutusta ilmastoviisaan maatalouden käytännöistä ja -menetelmistä kansallisella ja Euroopan tasolla. Nämä yhteisöt muodostavat ilmastoviisaan tiedonvaihdon ytimen, joka kasvaa projektin aikana tukemaan vähintään 1500 eurooppalaisen neuvojan kehittymistä ilmastoviisaan maatalouden osaajiksi. Näistä 140 koulutetaan ilmastoviisaan maatalouden -valmentajiksi (Climate Smart Coach), jotka voivat edelleen tukea vertaistensa valmiuksien kehittämistä ilmastoviisaan maatalouden asiantuntijoiksi. Asiantuntijoille tarjotaan projektissa sekä koulutusta että kanavia tiedonvaihtoon. Heidän mahdollisuuksiaan osallistua innovaatiohankkeisiin, CS-AKIS*-järjestelmiin sekä EU:n hankkeisiin ja aloitteisiin parannetaan. Lisäksi heidän käyttöönsä kootaan ilmastoviisaan maatalouden työkaluja, -käytäntöjä ja -lähestymistapoja, joita kehitetään sisarprojektin ClimateFarmDemo kanssa.

Kansainvälistä ilmastoasiantuntijuutta

Seitsemän vuoden kuluttua projektin toimesta on koottu yhteen kokenut maatalouden asiantuntijaverkosto, joka koostuu 140:sta ilmastoviisaan maatalouden valmentajasta ja 1360:sta - asiantuntijasta, joilla on osaamista lisäksi yhteistoiminnallisesta kehittämisestä ja innovaatiotyöskentelystä sekä kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksista.

Suomessa projektin etenemisen myötä koulutetaan vähintään 25 ilmastoviisaan maatalouden asiantuntijaa, joista vähintään neljä tulee saamaan myös valmentajana toimimisen osaamisen. Koulutusta ja toimijayhteisöjen toteuttamista toteutetaan projektin aikana neljässä ”aallossa”, joista jokainen kestää kaksi vuotta. Kouluttajina toimivat muun muassa 12 ilmastonmuutoksen sopeutumiseen ja hillintään liittyvää temaattisen kokonaisuuden erityisosaajat eri puolilta Eurooppaa. Erityisasiantuntijat jakavat osaamistaan kansallisiin ja kansainvälisiin toimijayhteisöihin omalta osaamisalueeltaan ja työskentelevät yhdessä tiedonvaihdon vahvistamiseksi sekä viimeisimmän tiedon päivittämiseksi.

12 ilmastonmuutoksen sopeutumis- ja hillintäteemaa:

 • Nurmet
 • Rehut
 • Kasvinviljely
 • Maaperä ja biologinen monimuotoisuus
 • Peltometsäviljely ja maisemanhoito
 • Energia
 • Biokaasu
 • Vesitalous
 • Kotieläintuotanto
 • Lannankäsittely
 • Ruokinnan muutos metaanipäästöjen vähentämiseksi
 • Palkitsemismekanismit

Lue lisää projektin englanninkielisiltä nettisivuilta: https://climatesmartadvisors.eu

Näet projektipartnerit ja budjetin EU Cordis-palvelusta.

Projekti on saanut rahoitusta Euroopan komission Horisontti Eurooppa -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta rahoituspäätöksellä numero 101084179.


*CS-AKIS (Climate Smart - Agricultural Knowledge and Innovation systems)