Luomu tavoitteisiin (LUOTA)

ProAgria Etelä-Pohjanmaa
Essi jokela 12

Luomu tavoitteisiin (LUOTA) – hankkeen tavoitteena on kehittää Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueiden luomutuotantoa niin, että luomutuotannossa saavutettaisiin alueellisesti niitä tavoitteita, mitä on eri ohjelmissa ja strategioissa linjattu. Tavoitteisiin on mahdollista päästä vahvistamalla luomutilojen luomuidentiteettiä, lisäämällä tietoisuutta luomumarkkinoista, tekemällä luomutiloja tunnetuksi sekä parantamalla luomutilojen kilpailukykyä. 

Tavoitteita edistetään mm. satojen laadun parantamisella, satotasojen nousun, tuotantokustannusten optimoinnin, tilakokonaisuuden hallinnan parantumisen ja luomukasvinviljely- ja luomukotieläintilojen välisen yhteistyön kautta sekä auttamalla viljelijöitä näkemään luomutuotanto kannattavana tuotantotapana. 

Toteutuskielenä on suomi ja ruotsi. Hankkeessa tarjotaan kaikille Etelä-Pohjanmaan ja ruotsinkielisen Pohjanmaan luomutiloille ja luomusta kiinnostuneille mahdollisuutta osallistua työpajoihin, joiden kautta jaetaan hyviä käytännön kokemuksia ja tietoa tuotantokustannuksista ja toimintatavoista. Lisäksi parannetaan luomukasvitilojen sekä yhteistyötilojen tietämystä rehujen ja luomuelintarvikekelpoisten kasvien laadusta, sekä selvitetään sellaisten tilojen mahdollisuuksia siirtää eläintuotanto luomuun, joilla jo pellot ovat luomutuotannossa. Lisäksi selvitetään tavanomaisten tilojen kiinnostusta ja mahdollisuuksia siirtyä luomuun.

FI Euroopan unionin osarahoittama PANTONE