Kestävästi ja vastuullisesti toimiva maatila

ProAgria Etelä-Suomi

Ympäristöviisas maaseutu

Ilmastonmuutokseen varautuminen, sopeutuminen ja hillintä sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen ovat väistämättä ajankohtaisia ja jatkossa voimistuvia asioita.

Peltomaisema Make hanke
FI Euroopan unionin osarahoittama PANTONE pienennetty
ELY ID LA01 Logo FI V9

MaKe Kaakkois-Suomi | MaKe Pirkanmaa-PirMaKe | MaKe Uusimaa | MaKe Häme


 Ilmastonmuutos saattaa parantaa maatalouden tuotantokykyä lähitulevaisuudessa pidentyvän kasvukauden ja suuremman lämpösumman kautta. Kuitenkin sään vaihtelut ja ääri-ilmiöt sekä suurempi tauti- ja tuholaispaine saattavat aikaansaada ennalta arvaamattomia haittoja maataloudelle.

Maatilayrittäjät voivat hyötyä parhaiten positiivista muutoksista ja minimoida haittoja varautumalla muutoksiin ennakoivasti, tiedonhankinnalla ja kouluttautumalla. Kestävästi ja vastuullisesti toimiva maatila -hankkeet tarjoavat tiedonvälitystä ja koulutusta maatilayrittäjille tuleviin tuotannollisiin ympäristömuutoksiin varautumisessa ja niiden hyödyntämisessä. Tiedonvälitystä ja koulutusta tarjotaan pienryhmissä, webinaareissa, peltotapahtumissa, seminaareissa sekä koti- ja ulkomaan matkoilla.

Kestävä ja vastuullinen maatalous tarkoittaa muun muassa:

  • Ekologista Vastuullisuutta: Maatalouden toimintatapojen on oltava ympäristöystävällisiä, mikä tarkoittaa maaperän terveyden ylläpitämistä, vesivarojen suojelua, biodiversiteetin säilyttämistä ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä.
  • Sosiaalista Vastuullisuutta: Maatalouden on kunnioitettava ja edistettävä työntekijöiden ja eläinten hyvinvointia.
  • Taloudellista Vastuullisuutta: Maatalouden on oltava taloudellisesti kannattavaa pitkällä aikavälillä, mutta samalla on otettava huomioon ympäristökustannukset. Tämä tarkoittaa investointien tekemistä kestäviin käytäntöihin ja teknologioihin sekä riskienhallintastrategioiden kehittämistä.
  • Eettinen Päätöksenteko: Viljelijöiden on tarpeen ottaa huomioon sidosryhmien näkemyksiä päätöksen teossaan

Seuraa hankkeen toimintaa nettisivuiltamme. Tapahtumat, blogit ynnä muut materiaalit löydät klikkaamalla sivun vasemmassa laidassa olevia linkkejä tai vierittämällä sivua alaspäin.

Hankkeen Facebook -ryhmistä löydät hankkeen tulevia tapahtumia ja muuta toimintaa sekä paljon ajankohtaista maatalouden asiaa. Käy tykkäämässä ja liity mukaan ryhmiin!

Elinvoimainen kasvitila


Elinvoimainen maitotila


Projektipäällikkö: Terhi Mäkilä
Rahoittajat
: Hämeen, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskukset
Hankkeen päätoteuttaja
: ProAgria Etelä-Suomi ry
Hankkeen osatoteuttaja:
 Kaakkois-Suomessa ja Hämeessä: Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK

Pienryhmät

Täältä löydät pian tulevat pienryhmämme.