Satotason nosto Uudellamaalla –hanke tähtää tuottavampaan, kannattavampaan ja kestävämpään kasvinviljelyyn

3 min lukuaika

Kasvintuotanto

Huhtikuussa 2022 käynnistyi ProAgria Etelä-Suomen ja NSL:n yhteinen kolmivuotinen Satotason nosto –hanke, joka pyörii pääasiassa Uudenmaan alueella. Hankkeen tavoitteena on saada viljelykasvien satotasot nousuun tehostamalla tuotantopanosten hyödyntämistä, lisäämällä yhteistyötä ja osaamista, vahvistamalla kokeilukulttuuria sekä parantamalla täsmäviljelytekniikoiden tuottaman tiedon hyödyntämistä.

Vastankvarn 002

Muuttuvan ilmaston sekä maatalous- ja maailmanpolitiikan aiheuttamassa haasteellisessa viljely-ympäristössä tarvitaan parempia ja varmempia satoja, parempaa riskien hallintaa, huoltovarmuutta ja ennen kaikkea vahvempaa tulevaisuudenuskoa. Näihin haasteisiin Satotason nosto -hanke pyrkii vastaamaan. 

Västankvarnin koetoiminta ja viljelijätapaamiset

Hankkeen keskiössä ovat monenlaiset viljelijätapaamiset, kuten pellonpiennarpäivät, opintomatkat ja webinaarit. NSL järjestää kasvinviljelyyn liittyvää koetoimintaa Västankvarnin tilalla Inkoossa. Monipuoliseen koetoimintaan on mahdollisuus päästä tutustumaan hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa. Peltokokeet pitävät sisällään niin lajikekokeita kuin monenlaisia viljelyteknisiä kokeita ja mukana on paljon korkean satopotentiaalin omaavia syyskylvöisiä kasveja. Koetoimintaan ja tutkimukseen tutustuminen mahdollistaa uusimman laadukkaan ja standardien mukaan tuotetun tutkimustiedon ja Etelä-Suomen oloissa tehtyjen havaintojen jalkauttamisen käytännön viljelyyn. Samalla pellonpiennartilaisuudet tarjoavat myös oivan mahdollisuuden kokemusten vaihtoon viljelijöiden kesken. 

Opintomatka Viroon ja Ruotsiin

Hankkeen puolesta suunnitteilla on myös opintomatkoja naapurimaihimme Ruotsiin ja Viroon. Pitkän ja poikkeuksellisen ajan jälkeen on jälleen mahdollisuus päästä näkemään, miten kasvinviljelyä harjoitetaan lähinaapureissamme, mitkä ovat päivän polttavimmat puheenaiheet ja haasteet ja mihin maataloustutkimuksessa naapurissamme keskitytään. Ilmaston muuttuessa viljelyolosuhteet voivat tulevaisuudessa muuttua enemmän meitä etelämpänä sijaitsevien viljelyalueiden oloja muistuttaviksi. Tämän vuoksi naapurimaidemme viljelymenetelmistä ja kasvilajikkeista voisi löytyä paljonkin Etelä-Suomessa hyödynnettävää tietoa ja kokemuksia.

Peltokierros Västankvarnissa kesällä 2022

Kuluneen kesän päätapahtuma Satotason nosto -hankkeessa oli peltokierros Västankvarnissa 13.7. Monipuolinen ja antoisa päivä tarjosi hyvän kattauksen Västankvarnin koetoiminnasta. Aamupäivällä tutustuttiin Rypsirapsi2025 -hankkeen öljykasvien lajikekokeisiin ja tuholaisten vaihtoehtoiseen torjuntaan seos- ja houkutuskasvien avulla. Esillä oli runsas kevätöljykasvilajikkeiden valikoima ja mukana oli myös satoisia lajikkeita Ruotsista. Rinnakkaiset koeruudut näyttivät hyvin lajikkeiden välisiä eroja tämän kasvukauden olosuhteissa. Tämän jälkeen nähtiin monivuotinen kalkituskoe, joka havainnollisti kalkituksen vaikutusta viljan satoon ja peltomaan ravinnetilaan. Kokeessa vertaillaan eri kalkitustasojen eroja myös kustannustehokkuuden näkökulmasta. Ohjelmaan sisältyi myös Riistasiemenen ja Carbon Action -hankkeen puheenvuorot monimuotoisuuden merkityksestä sekä hiilensidonnasta kasvinviljelyssä. Puheenvuorojen yhteydessä vertailtiin mm. eri viljelykasvien juuristoja keskenään ja nähtävillä oli monia ehkä tuntemattomampiakin kasvilajeja. Viljelijöitä kannustettiin lisäämään viljelykasvilajiston monimuotoisuutta ja suosimaan pölyttäjähyönteisille ravintoa tarjoavia kasvilajeja. Iltapäivän ohjelmaan sisältyi juolavehnän vaihtoehtoisiin torjuntamenetelmiin tutustumista ja uuden haitallisen rikkakasvilajin, rikkakananhirssin tunnistamista ja hallintakeinoja. Juolavehnän vaihtoehtoisten torjuntamenetelmien koe liittyy Luonnonvarakeskus Luken koordinoimaan JUOTVAI-hankkeeseen, jossa selvitetään mm. juolavehnän glyfosaatittoman torjunnan tehoa ja kannattavuutta. Keskiössä kokeessa ovat erilaiset muokkausmenetelmät. Kierros Västankvarnissa tarjosi runsaasti tietoa ja kokemuksia ajankohtaisista aiheista kasvinviljelyssä ja näillä eväillä voidaan jälleen paremmin tähdätä korkeampiin satotasoihin. Tilaisuus keräsi runsaasti kiinnostuneita viljelijöitä ja muita aiheista kiinnostuneita eri puolilta Etelä-Suomea.

Lisää mielenkiintoisia aiheita satotason nostoon liittyen on tulossa, joten muista seurata ProAgrian tapahtumatiedotusta sekä Elinvoimainen kasvitila -ryhmää Facebookissa!

Lue lisää Satotason nosto Uudellamaalla -hankkeesta täältä