Miten hyödyntää viljavuusanalyysia lannoituksen suunnittelussa?

1 min lukuaika

Kasvintuotanto

Syksy on otollinen aika maanäytteiden ottamiselle ja viljavuusanalyysien teettämiselle. Samalla on hyvä muistaa, miksi näytteitä otetaan. Onkin tärkeää kiinnittää huomiota viljavuusanalyysin tulkintaan ja suunnitella lannoitus analyysiä hyödyntäen.

Viljavuusanalyysin ottoa

Lannoituksen tarkentaminen todellisen ravinnetarpeen mukaiseksi on järkevää niin talouden, ympäristön, kuin tuotannonkin kannalta. Nykypäivän kalliit lannoitteet tulisi saada tehokkaaseen käyttöön. Viljavuusluokan perusteella hyvällä tasolla olevia ravinteita ei tule antaa turhaan. Yleensä ei kannata tuijottaa ainoastaan paria pääravinnetta, vaan ottaa huomioon myös muut ravinteet viljeltävän kasvin mukaan. Myös maan varastoravinteiden kartoittaminen on välillä tarpeen etenkin fosforin ja kaliumin osalta, sillä pelkkien liukoisten ravinteiden määrä ei kerro kaikkea maan viljavuudesta. 

Maan kasvukuntoa on myös hyvä tarkastella kokonaisuutena, sillä maan fysikaaliset, kemialliset ja biologiset ominaisuudet vaikuttavat ravinteiden hyödynnettävyyteen. Kationinvaihtokapasiteetin määrittäminen auttaa valitsemaan pellolle parhaiten sopivat toimet ravinteiden käytön tehostamiseksi, esimerkiksi oikeanlaisen kalkituksen tai maanparannusaineen lisäämisen maahan. Mikäli maan pH ei ole tavoitetasolla, kaikki ravinteet eivät ole optimaalisesti hyödynnettävissä.

Satotason nosto Uudellamaalla -hankkeessa käsitellään laajasti mm. tuotantopanosten tehokkaampaa hyödyntämistä satotasojen parantamisessa. Kannattaakin seurata hankkeen toimintaa ja tulevia tapahtumia nettisivuilla: https://www.proagria.fi/hankk…/satotason-nosto-uudellamaalla 

Hyviä tietopaketteja aiheeseen ovat Maaneuvo-muistikortit:

Viljavuustutkimuksen hyödyntäminen maan kasvukunnon hoidossa: https://aoe.fi/#/materiaali/1163/2021-01-19T10:54:26.456Z 

Kationinvaihtokapasiteetti ja maiden ominaisuudet: https://aoe.fi/#/materiaali/1131