KaMu Päijät-Häme – Kasvua ja Menestystä Uusiutumalla

ProAgria Etelä-Suomi

Yrityskokonaisuus

KaMu Päijät-Häme – Kasvua ja Menestymistä Uusiutumalla -hankkeen tavoitteena on edistää Päijät-Hämeen maaseutualueiden elinkeinotoiminnan kasvua ja elinvoimaisuutta. Varmistamme, että maaseudun yritykset, monialaiset maatilat ja yritystoimintaa maaseudulle suunnittelevat saavat asiantuntija-apua sekä ohjausta yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen sekä verkostojen rakentamiseen.

ESU Ka Mu hankekuva i Stock
FI Euroopan unionin osarahoittama PANTONE pienennetty
ELY ID LA01 Logo FI V9

KaMu Päijät-Häme -hankkeessa edistämme Päijät-Hämeeseen syntyvää yritystoimintaa. Tuemme uutta liiketoimintaa suunnittelevien henkilöiden sekä toimintaansa kehittävien yrittäjien tietotaitoa ja osaamista yrityksen perustamiseen, investointeihin, kehittämiseen, riskien hallintaan, verkostoitumiseen, muutosten hallintaan, kansainvälistymiseen, johtamisosaamiseen sekä verkostojohtamiseen liittyvissä asioissa.

Hankkeen painopisteitä ovat:

  1. Yritysten kasvu, menestyminen ja uudistuminen
  2. Digitaalisuus ja monikanavaisuus
  3. Kestävä ja vastuullinen yritystoiminta
  4. Yhteistyökulttuurin vahvistaminen, uudet verkostot ja kumppanuudet

Tärkeä tehtävämme on sparrata hankkeessa uusia liiketoimintaideoita sekä etsiä sopivia rahoitusmahdollisuuksia mukana olevien yritysten omille hankkeille. Yhteistyö kaikkien elinkeinotoimijoiden välillä on tärkeää. 

Viestimme hankkeessa rahoitustukien mahdollisuuksista, teemme yrityskohtaisia tilannekartoituksia, ohjaamme yrittäjiä rahoitustukien hakemisessa sekä kartoitamme ja kannustamme yhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä yhteen käynnistämään yhteistyöhankkeita. 

Järjestämme yrittäjätilaisuuksia, infoja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä livetilaisuuksia että webinaareja.

Hanketta toteutetaan yhdessä Päijänne-Leader ry:n ja Työtehoseura ry:n kanssa. Tärkeänä yhteistyökumppanina hankkeessa toimii Hämeen TE-toimisto.

Projektipäällikkö: Karita Alén, yritysasiantuntija, ProAgria Etelä-Suomi
Päätoteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry
Osatoteuttajat: Päijänne-Leader ry ja Työtehoseura ry
Hankkeen toimialue: Päijät-Häme
Rahoitus: EU:n maatalous- ja maaseuturahoitus ja Hämeen ELY-keskus

Materiaalit

Täältä löydät tulevaisuudessa hankkeen tuottamaa materiaalia. 

Yhteystiedot

ProAgria Etelä-Suomi ry

  • Karita Alén, p. 0400 461 708, karita.alen@proagria.fi
  • Päivi Matilainen, p. 050 564 5152, paivi.matilainen@proagria.fi

Päijänne-Leader ry

  • Joonas Karhinen, p. 044 767 1314, joonas.karhinen@paijanne-leader.fi

Työtehoseura ry

  • Anne Korhonen, p. 044 714 3701, anne.korhonen@tts.fi
  • Sari Liski-Markkanen, p. 044 7143 694, sari.liski-markkanen@tts.fi

Hämeen TE -palvelut

  • Sampo Salmi, p. 025 950 41586, sampo.salmi@te-toimisto.fi