KaMu Kanta-Häme – Kasvua ja Menestystä Uusiutumalla

ProAgria Etelä-Suomi

Yrityskokonaisuus

KaMu Kanta-Häme – Kasvua ja Menestymistä Uusiutumalla -hankkeen tavoitteena on edistää Kanta-Hämeen maaseutualueiden elinkeinotoiminnan kasvua ja elinvoimaisuutta. Varmistamme, että maaseudun yritykset, monialaiset maatilat ja yritystoimintaa maaseudulle suunnittelevat saavat asiantuntija-apua sekä ohjausta yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen sekä verkostojen rakentamiseen.

ESU Ka Mu hankekuva i Stock
FI Euroopan unionin osarahoittama PANTONE pienennetty
ELY ID LA01 Logo FI V9

KaMu Kanta-Häme -hankkeessa edistämme Kanta-Hämeeseen syntyvää yritystoimintaa. Tuemme uutta liiketoimintaa suunnittelevien henkilöiden sekä toimintaansa kehittävien yrittäjien tietotaitoa ja osaamista yrityksen perustamiseen, investointeihin, kehittämiseen, riskien hallintaan, verkostoitumiseen, muutosten hallintaan, kansainvälistymiseen, johtamisosaamiseen sekä verkostojohtamiseen liittyvissä asioissa.

Hankkeen painopisteitä ovat:

1) Kanta-Hämeen elinvoiman kasvun eväät
2) Yritysten kehittäminen ja yhteiskehittäminen maaseudulla
3) Seudullisten yrityspalvelua maaseutuyrityksille tuottavien organisaatioiden ja rahoittajien yhteistyön kehittäminen.

  Tärkeä tehtävämme on sparrata hankkeessa uusia liiketoimintaideoita sekä etsiä sopivia rahoitusmahdollisuuksia mukana olevien yritysten omille hankkeille. Yhteistyö kaikkien elinkeinotoimijoiden välillä on tärkeää. 

  Viestimme hankkeessa rahoitustukien mahdollisuuksista, teemme yrityskohtaisia tilannekartoituksia, ohjaamme yrittäjiä rahoitustukien hakemisessa sekä kartoitamme ja kannustamme yhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä yhteen käynnistämään yhteistyöhankkeita. 

  Järjestämme yrittäjätilaisuuksia, infoja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä livetilaisuuksia että webinaareja.

  Hanketta toteutetaan yhdessä Hämeen Yrittäjien, Hämeen Uusyrityskeskuksen sekä Työtehoseuran kanssa.

  Projektipäällikkö: Kirsi Sinisilta, yritysasiantuntija, ProAgria Etelä-Suomi
  Päätoteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry
  Osatoteuttajat: Hämeen Yrittäjät ry, Hämeen Uusyrityskeskus ry, Työtehoseura ry
  Hankkeen toimialue: Kanta-Häme
  Rahoitus: Hämeen ELY-keskus

  Materiaalit

  Täältä löydät tulevaisuudessa hankkeen tuottamaa materiaalia.