Päivi Matilainen

Matilainen paivi R5 A6552

Yritysasiantuntija

ProAgria Etelä-Suomi

Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, Kymenlaakso

paivi.matilainen@proagria.fi 050 564 5152

Hovioikeudenkatu 16
45100 Kouvola

Toimin ProAgria Etelä-Suomessa yritysasiantuntijana.

Erityisosaamista ovat yrityksen laadunhallinta, tuotteistaminen, elintarviketurvallisuus sekä ympäristövastuullisuus.

Olen Ruokaviraston hygieniaosaamistestaaja sekä Ruokatiedon Hyvää Suomesta -merkin auditoija.

Koulutukseltani olen ympäristöteknologian insinööri, restonomi sekä ammatillinen opettaja.

Toimin maatilojen neuvontajärjestelmän, Neuvon, asiantuntijana seuraavissa asioissa:

* Kilpailukyvyn parantaminen
* Arvoketju
* Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä kestävä energia
* Kestävä kehitys ja luonnonvarat
* Nuoret viljelijät ja uudet yrittäjät