Vastuullisen lammasyrityksen ABC

Maatalousyrittämisessä ajantasaisen tiedon tarve on jatkuvaa. Lammas ABC -hankkeessa rakennetaan uusi sähköinen materiaalipankki, johon kootaan ja linkitetään uusin kotimainen ja kansainvälinen tieto vastuullisesti toimivan lammastilan johtamisesta ja tuotantoprosesseista. Lammastuotantoa suunnitteleva, aloittava tai kehittävä yritys löytää materiaalipankista helposti ajantasaista tietoa tarpeisiinsa.

Lammas ABC Putkisalon suomenlampaat kuva Sampo Luukkainen
Euroopan unionin osarahoittama www

Materiaalipankin sisällössä painotetaan kestävän tuotannon kulmakiviä, ympäristöarvoja, tuotannon taloutta ja yrittäjän jaksamista. Materiaalin avulla lammasyrittäjät voivat kasvattaa ymmärrystä ja osaamista vastuullisen tuotannon perusteista sekä kykyä viestiä asiasta kuluttajille. Materiaalipankkia voidaan hyödyntää myös koulutuksessa ja neuvonnassa. 

Hankkeen pääasialliset toimenpiteet

  • Tuotetaan esimerkkitiloilta vertailumateriaalia ja kuvauksia toimivista prosesseista, joista lammasyritykset voivat omaksua tiloilleen sopivia käytännön ratkaisuja.
  • Etsitään ja seulotaan uusinta tietoa ja julkaistuja materiaaleja, joiden tarpeellisuutta, ajantasaisuutta ja käytettävyyttä suomalaisissa lammasyrityksissä arvioivat lammasarvoketjun toimijat.
  • Kootaan työkaluja, joiden avulla tuotannon vastuullisuutta voidaan arvioida.
  • Huomioidaan ja selvitetään ilmastonmuutoksen aiheuttamia tulevaisuuden haasteita ja ratkaisuja lammastaloudessa, sekä kiertotalouden ja resurssitehokkuuden soveltamista tuotantoon.
  • Tiedotetaan ja opastetaan materiaalipankin käyttöön ja vastuullisiin työprosesseihin mm. infotilaisuuksissa, työpajoissa ja digitaalisissa kanavissa.
  • Tietoisuutta materiaalipankista ja uusinta toimialatietoa jalkautetaan lampureille ja koko lammasketjulle myös yhteistyöryhmien kautta.

Hankkeen toimintaa

Tulevista tapahtumista tiedotamme osoitteessa https://proagria.fi/tapahtumat. Seuraa myös Facebook-ryhmiä Katras kannattavaksi ja Villa

  • Lampaiden käsittelypäivä 24.4.2024 Paattisilla

Hankkeen toteutusalue, kesto, rahoitus ja toteuttajat

Hanke toteutetaan Etelä-Savon, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskusten alueilla ajalla 1.1.2024-31.12.2025. Hanketta rahoittavat alueiden ELY-keskukset Euroopan maaseuturahastosta.

Hankkeen toteuttavat ProAgria Etelä-Savo ja ProAgria Etelä-Suomi.

Lisätietoa

Sari Heltelä, hankevastaava, lammastuotannon erityisasiantuntija, ProAgria Etelä-Savo, sari.heltela@proagria.fi, 040 593 7528

Kaie Ahlskog, erityisasiantuntija, lammas ja vuohi, ProAgria Etelä-Suomi, kaie.ahlskog@proagria.fi, 0400 731 811

Niina Saastamoinen, lampaiden ruokinnan asiantuntija, ProAgria Etelä-Savo, niina.saastamoinen@proagria.fi, 040 735 9912