Ennakoiva omistajanvaihdos

ProAgria Etelä-Savo

Yrityskokonaisuus

Hankkeessa edistetään maatila- ja maaseutuyritysten omistajanvaihdoksia Etelä-Savon alueella. Yrittäjiä tuetaan kokonaisvaltaisen omistajanvaihdoksen toteuttamisessa huomioimalla omistajanvaihdosprosessissa sekä inhimillis-sosiaalinen että tuotannollis-taloudellinen näkökulma.

Ennakoiva ov roolikuva www

Ennakoiva omistajanvaihdos -hankkeessa kehitetään omistajanvaihdoskulttuuria ammattimaisemmaksi ja systemaattisemmaksi ottamalla prosessiin mukaan ennakoiva sekä strateginen lähestymistapa.

Hankkeen pääasialliset toimenpiteet ovat:

  • Ennakoivan ja tulevaisuuteen katsovan omistajanvaihdoksen kehittäminen sidosryhmien ja yrityksen yhteistyönä
  • Tulevaisuus-/herättelykeskustelut nykyisten yrittäjien sekä jatkajien kanssa
  • Eteläsavolaisen maatila-/maaseutuyrittämisen tulevaisuuskuvan rakentaminen

Hankkeen vaikutuksesta osallistuvien yritysten omistajanvaihdosprosessi alkaa riittävän ajoissa ja huomioi kokonaisvaltaisesi eri näkökulmat. Prosessille varattu pidempi suunnitteluaika mahdollistaa useampia vaihtoehtoja sekä yritystoiminnasta luopuvalle että jatkajalle/ostajalle. Myös niille yrittäjille, joilla ei ole vielä jatkajaa tiedossa tai sitä ei löydy ollenkaan, halutaan tarjota vaihtoehtoja.

Pääkohderyhmänä ovat maatila- ja maaseutuyrittäjät, yrittäjiksi aikovat sekä heidän lähipiirinsä. Yrittäjäkohderyhmään lasketaan kuuluviksi maataloutta pääelinkeinona harjoittavat, monialaiset maatilat sekä sivutoimiset maatilayrittäjät, niin vanhemmat toiminnastaan luopumassa olevat kuin nuoremmat yritystoimintaansa aloittelemassa olevat yrittäjät.

Kohderyhmänä ovat lisäksi yrittäjän kannalta keskeiset sidosryhmät kuten rahoituslaitokset, eläke- ja vakuutusyhtiöt, viljelijäomisteiset osuuskunnat, kuntien lomitus- ja elinkeinopalvelut, MTK ja Välitä Viljelijästä -toiminnan asiantuntijat sekä esimerkiksi seurakuntien perheasiain neuvottelukeskusten asiantuntijat.

Hankkeen toteuttavat ProAgria Etelä-Savo ja TTS Työtehoseura ajalla 1.2.2024-30.6.2026.

Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan maaseudun maatalousrahastosta.

Lisätietoa:

Linnea Luotola, talouden asiantuntija, ProAgria Etelä-Savo, linnea.luotola@proagria.fi, 041 731 4703

Minna Mattila-Aalto, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, TTS Työtehoseura, minna.mattila-aalto@tts.fi, 050 343 1896

Euroopan unionin osarahoittama www
ELY Logo verkkokayttoon www
Pro Agria Etela Savo 124x45 www
TTS Tyotehoseura LOGO www