ProVisio

ProAgria Etelä-Savo

Yrityskokonaisuus

ProVisio hanke kohdistuu yritystoimintaa suunnitteleviin ja toimintaansa kehittäviin yrityksiin Etelä-Savon alueella. Hankkeen toimenpiteet keskittyvät seuraaviin teemoihin: johtaminen, uudistuminen, investoinnit, verkostoituminen, strategiat, muutosten hallinta, energia ja digitaalisuus. Yrittäjät saavat lisäksi selvityksen yrityksen vastuullisuuteen ja ympäristöön liittyvistä kehittämistarpeista.

Lehtipuiden latvuksia alhaalta päin kuvattuna

Toiminta

ProVisio-hanke tarjoa yrityskohtaisia tulevaisuuskeskusteluja eri teemoilla, yrittäjätilaisuuksia sekä tulevaisuuteen kiikaroivia työpajoja, joissa tunnistetaan samalla nykyhetken haasteita ja sudenkuoppia.
Edistämme myös yritysryhmien syntymistä ja yritysryhmähankkeita.

Tiedotamme hankkeen toimenpiteistä ja maaseutuyritysten asiantuntijapalveluista yritysneuvonnan alueellisissa ja paikallisissa verkostoissa. Vastaavasti kerromme yrityksille eri organisaatioiden tarjoamista kehittämispalveluista ja rahoitusmahdollisuuksista.

Kesto: 1.2.2022 - 31.3.2024

Toteuttaja: ProAgria Etelä-Savo https://etela-savo.proagria.fi

Hankevastaava: Sanna Lento-Kemppi, sanna.lento-kemppi@maajakotitalousnaiset.fi, puhelin 050476 6028

Lippu ja lause suomi
ELY ID LA01 Logo FI V9
Pro Agria Etela Savo hanke